«Å slippe håpet til / Kjære Gud, jeg har det___ #1» / Johne Stødle / 14. februar 2016

februar 14, 2016
Translate »