Siste nytt

Neste kveldsgudstjeneste 2.april

Neste kveldsgudstjeneste 2.påskedag, mandag 2.april kl.19.00. Da får vi blant annet besøk av Lars Petter Berg, som til daglig jobber med på Den Norske Opera, og som også i mange år har ledet lovsangsarbeidet i det felleskirkelige arbeidet i byen.

OM KVELDSGUDSTJENESTEN
Fra desember 2017 og frem til sommeren 2018 feires det fem kveldsgudstjenester i Oslo misjonskirke Betlehem, i tillegg til gudstjenestene kl. 11.00.

Hvordan blir disse gudstjenestene? Her er noen setninger som prosjektgruppa jobber med (og som er under bearbeidelse):

Nøkkelvers:
“Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den troen dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud.” (1 Kor. 2:6)

Fem rettesnorer:
KALT TIL FELLESSKAP – FORENET MED JESUS
Hver gang vi feirer nattverd hører vi Jesu ord til oss: “Ta imot og spis”. Disse ordene uttrykker kjernen av kristen tro: et liv i mottagelse. Gud gir seg selv til oss, og vi får motta hans kjærlighet, nåde, tilgivelse og kraft hver dag. Vi ønsker å bli mer bevisst på Guds tilstedeværelse i våre liv, og bli stadig mer rotfestet i ham.

PRAKTISK
Gudstjenesten er ikke en event hvor vi kommer for å underholdes eller høre inspirerende ord. Gudstjenesten er en handling hvor vi praktiserer tro. Trospraksiser former oss til disipler og fordyper troen. Vi ønsker derfor å øve oss i trospraksiser hver gudstjeneste, som vi kan ta med oss i hverdagen.

ØKUMENISK
Vi vil være økumeniske. Det betyr at vi vil bli inspirert og utfordret av ulike kristne tradisjoner og trospraksiser. Vi tror at vi har mye å lære av andre, samtidig som vi vil være stolt av vår tradisjon. Vi ønsker at gudstjenestene skal ha en ordning som både rommer faste og slitesterke bønner, samtidig som vi har rom for spontanitet og karismatiske uttrykk.

MÅLTIDSFOKUSERT
Gudstjenesten gir troen dypere røtter. Et høydepunkt i gudstjenesten er nattverden. Her minnes vi Jesu død og oppstandelse, får på en konkret måte ta imot Jesus, og styrkes til et liv i etterfølgelse og kjærlighet.

MISJONAL
I gudstjenesten løfter vi blikket og ser våre liv i en større sammenheng. Som Guds folk er vi sendt til verden for å fortsette Jesu helbredende og forsonende gjerning. Gudstjenesten er derfor ingen pause fra virkeligheten, men minner oss på å se våre liv og verden i lys av evangeliet – så vi kan bli forenet med Jesu interesser i verden.

Share This Story

Categories

Comments

Translate »