Om saken i Klassekampen 26.januar

januar 26, 2019

Lørdag 26.januar har Klassekampen en sak om Misjonskirken Norge, Kjell Ingolf Ropstad og nettverket Til Helhet. Denne saken har blitt uriktig koblet til vår menighet, og vi vil komme med noen presiseringer.

Oslo misjonskirke Betlehem er en selvstendig, demokratisk forening, med sitt eget årsmøte som øverste organ. Menigheten har ingen tilknytning til nettverket Til Helhet.

Oslo misjonskirke ønsker ikke å tilby homofile en hjelp for å endre deres legning.

Oslo misjonskirke ønsker å tilby hjelp og sjelesorg til alle som måtte søke det, uansett årsak og utgangspunkt.

Oslo misjonskirke Betlehem er organisert sammen med omtrent 90 andre selvstendige foreninger i et kirkesamfunn, men avgjørelser tatt av kirkesamfunnets styre er ikke forpliktende for menighetene.

Avgjørelsen om å være koblet til nettverket Til Helhet, er ikke en avgjørelse Oslo misjonskirke Betlehem har vært en del av.

Menighetens hovedpastor, Erik Andreassen, uttaler:

– Til Helhet har måter å snakke og tenke om homofili på som jeg syns kan være vanskelig. Både homofile og heterofile har behov for veiledning. Samtidig vil jeg si; jeg kjenner mennesker som fellesskapet i Til Helhet har vært livsviktig for.

– Som kristen tenker jeg at jeg må ta utgangspunkt i Jesus sitt ideal. Jeg har like stort behov for å komme til Jesus med min seksualitet som heterofil mann, som en homofil mann har. Vi har alle behov for veiledning, vi er alle skakke.

– Som kirke vier vi mann og kvinne fordi det er det vi forstår Bibelen gir oss autoritet til, men jeg har forståelse for at folk har ulikt utgangspunkt for å kunne leve etter dette idealet. Det vil vi møte med respekt og ydmykhet, og alle mennesker uansett livsituasjon og legning er velkommen til å være aktiv i vår menighet, sier Andreassen.

– Det er spesielt viktig for oss å presisere at alle barn og ungdom som vokser opp i, og er i berøring med, vår menighet, skal få lov til å være seg selv, og bli elsket for den de er.

For ytterligere kommentarer kan Erik Andreassen kontaktes; tlf 995 87 857, erik@oslomisjonskirke.no

Translate »