Nytt lederskap 2019

mars 21, 2019

På årsmøtet 20.mars ble nytt lederskap for menigheten valgt. 

Lederskapet består nå av følgende flotte personer:

Fra venstre: Elisabeth Bø (nestleder), Line Sødal (admin.leder), Håvard Hesselberg, Dag Tvedt, Helge Gravdahl-Egeland, Per A. Noreng (pastor), Amund Tobias Måge Areklett, Sverre Walseth (leder), Erik Andreassen (hovedpastor) og Line Vigdal.

Vi benytter anledningen til å takke valgkomitéen for godt forarbeid!

Translate »