Søndagsteam høsten 2019

august 5, 2019

Vil du være med i en meningsfull og overkommelig dugnadstjeneste på søndager? Bli med i søndagsteam! Vi trenger folk høsten 2019.

Et søndagsteam bidrar praktisk før, under og etter gudstjenesten, og jobber sammen med en av de fem eksisterende vertskapsgruppene. Søndagsteamene har sine definerte oppgaver og en egen leder, på samme måte som vertskapsgruppene har det.  Sammen vil man sette ut stoler, passe på at unger ikke løper ut alene, bistå på parkeringsplassen, utvide kaféen med flere bord før kirkekaffen og skape generell god stemning m.m. ……..

… Dette er en tjeneste det er fint å ha med barna på – mange oppgaver de kan være med på å gjøre. Ta kontakt med Janne på kontoret – 45450701 eller e-post: kontor@oslomisjonskirke.no

 

Søndagsteam ppt 1080x810

Translate »