Kirka vår vokser, og vi har flere på gudstjeneste enn på mange år. Det er fantastisk, men gir også noen utfordringer. Nå trenger vi flere som kan bidra til å skape de gode rammene for fellesskapet på søndager. Derfor utfordrer vi alle medlemmer og aktive i OmB til å bli med i et søndagsteam.

Et søndagsteam bidrar praktisk før, under og etter gudstjenesten, og jobber sammen med en av de fem eksisterende vertskapsgruppene. Søndagsteamene har sine definerte oppgaver og en egen leder, på samme måte som vertskapsgruppene har det.  Sammen vil man sette ut stoler, passe på at unger ikke løper ut alene, bistå på parkeringsplassen, utvide kaféen med flere bord før kirkekaffen og skape generell god stemning m.m.*

Vi vil også spesielt utfordre barnefamilier. Å gi barna erfaring av å være med i et hyggelig arbeidslag i kirka, tror vi er en unik og viktig erfaring. Undersøkelser viser at noe av det som er avgjørende for at troen vokser i et ungt menneskes liv, er at de får muligheten til å bidra sammen med en voksen. Det er når vi gir barna noe viktig å gjøre, at de tror på at de er viktige! Vår erfaring er at mange barn synes det er stas og kunne bidra med enkle oppgaver, og eldre barn og unge kan gis passende oppgaver ut fra alder. Og vil de bare bruke tiden i gymsalen, er jo det også lov!

Les mer i «ofte stilte spørsmål».
Meld deg på ved å trykke her.

Har du flere spørsmål, kan du også kontakte kontoret, kontor@oslomisjonskirke.no, tlf 23 16 80 60

 

Translate »