Kirka vår vokser, og vi har flere på gudstjeneste enn på mange år. Det er fantastisk, men gir også noen utfordringer. Nå trenger vi flere som kan bidra til å skape de gode rammene for fellesskapet på søndager. Derfor utfordrer vi alle medlememr og aktive i OmB til å bli med i et søndagsteam, et konsept vi tester ut i 2016/2017.

Et søndagsteam bidrar praktisk før, under og etter gudstjenesten, og jobber sammen med en av de fem eksisterende vertskapsgruppene. Søndagsteamene har sine definerte oppgaver og en egen leder, på samme måte som vertskapsgruppene har det.  Sammen vil man sette ut stoler, passe på at unger ikke løper ut alene, bistå på parkeringsplassen, utvide kaféen med flere bord før kirkekaffen og skape generell god stemning m.m.*

Vårt mål er 10 team med 10 personer. Det vil si at man bidrar hver tiende søndag. Vi utfordrer smågrupper, vennegjenger og enkeltpersoner i alle aldre til å melde seg på. Kanskje en storfamilie? Teamene kan finne sitt eget lagnavn, og vi ser for oss «På hytta de ni andre»-laget, «Team Töcksfors», «Bleielaget», «HaHaHarikkebarn), «Overskuddslaget», «Reservelaget», «Team Protein» og så videre. (Eventuelt ST 1, ST 2 osv …)

Vi starter opp i august 2016 og kjører en test frem til sommeren 2017, og man melder seg kun på for denne perioden. Det betyr at man omtrent fire søndager bidrar praktisk på gudstjenesten. Fire! Det kan man også få til selv om man har andre verv og tjenester i kirka. Vi mener det vil være oppgaver til alle uten at man skal slite seg ut. Og skulle man måtte slå av en prat med noen over en kopp kaffe i et ledig øyeblikk, er vel ikke det heller det verste som kan skje.

Vi vil også spesielt utfordre barnefamilier. Å gi barna erfaring av å være med i et hyggelig arbeidslag i kirka, tror vi er en unik og viktig erfaring. Undersøkelser viser at noe av det som er avgjørende for at troen vokser i et ungt menneskes liv, er at de får muligheten til å bidra sammen med en voksen. Det er når vi gir barna noe viktig å gjøre, at de tror på at de er viktige! Vår erfaring er at mange barn synes det er stas og kunne bidra med enkle oppgaver, og eldre barn og unge kan gis passende oppgaver ut fra alder. Og vil de bare bruke tiden i gymsalen, er jo det også lov!
Hvem kan du lage et team med? Kjenner du noen du kan utfordre? Det er mulig å melde seg på som enkeltperson, og man kan også melde på mindre grupper, som igjen vil bli satt sammen til komplette søndagsteam. Vi håper å ha mange av teamene på plass i løpet av mai måned.

Les mer i «ofte stilte spørsmål».
Meld deg på ved å trykke her.

Har du flere spørsmål, kan du også kontakte kontoret, kontor@oslomisjonskirke.no, tlf 23 16 80 60

 

Translate »