Hei!
Vi har notert din avmelding.
Legg merke til at dette betyr at du ikke vil motta noen e-post fra oss, i alle fall ikke via vårt databasesystem.
Dersom du er medlem i menigheten og ønsker å melde deg ut, kan du gjøre det ved å skrive en enkel e-post til kontor@oslomisjonskirke.no.

Ha en god dag!

Translate »