EN KIRKE FOR HELE FAMILIEN

Barn, ungdom og deres familier er viktige i vår menighet.Vi ønsker at tiden i kirken skal være et høydepunkt for familien gjennom uken, det skal være gøy å komme på gudstjeneste og andre aktiviteter! Barn i alle aldere er velkomne i kirken, og vi ønsker at de skal lære mer om troen på Gud. Gjennom arrangementene ønsker vi å gi dem kunnskap, kjennskap og er faringer med Jesus Kristus. Vi vil skape møtesteder der man kan bygge relasjoner mellom foreldre, og bli kjent med andre barn og ungdommer. Det er gjennom å dele liv, at vi kan leve livet sammen. Den viktigste opplæringen i tro skjer i hjemmet, og vi vil være med å utruste familien på denne oppgaven. Gjennom ulike tiltak ønsker vi å gi familien verktøy til å ha en levende tro i hjemmet. For oppdatert informasjon om vårt barne- og familiearbeid trykk på linken under.

Barne - og familiearbeid i OmB på Facebook

BARNEKIRKE PÅ SØNDAG

Hver søndag under gudstjenesten kl 11 har vi egen Barnekirke for alle barn i alderen 1-14 år. Når man kommer til kirken, registrerer man seg på kirketorget før alle generasjoner har en felles start i kirkerommet. Her synger vi, ber og får et hint om hva som skjer i underetasjen, før løven kommer og henter oss! Se kolonnen til høyre for våre 6 aldersinndelte grupper og mer informasjon.

Les mer om søndag
De yngste barna samles til samlingsstund i kapellet under gudstjenesten. I samlingsstunden lærer vi enkle barnesanger, hører bibelfortellinger om Jesus, leker og ber sammen. Denne gruppa har fokus på bevegelse og lære om Jesus gjennom å bruke sansene. Lekerommet bak hovedsalen benyttes til lek. De yngste barna kommer i følge med en voksen.
Barna samles i speilrommet til samlingsstund og lek under gudstjenesten. I samlingsstunden lærer vi enkle barnesanger, hører bibelfortellinger om Jesus, leker og ber sammen. Denne gruppa har fokus på bevegelse og lære om Jesus gjennom å bruke sansene. Etterpå koser vi oss med digre duploklosser, hoppeputer, tegning og aktiviteter. De yngste barna kommer i følge med en voksen.
Denne gruppa samles i barnehagen til samlingsstund og lek under gudstjenesten. Vi synger sammen, ber og bibelhistoriene blir fortalt gjennom kreativ formidling. I tillegg bruker vi tid til å undre oss sammen om det vi har hørt. Barna kommer i følge med en voksen.
Barna samles i rommet vi kaller Barnekirke i underetasjen. Her tar de utgangspunkt i opplegget til Sprell levende, som er utviklet av Søndagsskolen Norge. Av innhold kan vi nevne lystenning, bønn, bibelfortelling, supersetning, samtale og aktivitet. I denne gruppen kommer noen barn sammen med voksne, målet er at de skal lære å komme alene.
Skolebarna samles i Ungdomssalen til bønn, lystenning, sang, lek, bibelfortelling og en prat og undringstid om dagens tema. Konkurranser og lek er noe denne gruppa bruker mye. I tillegg tar vi i bruk vår egen gymsal som er et høydepunkt for barna.
Tweensgruppa er med i begynnelsen av gudstjenesten før de går ned til gymsalen med aktiviteter der hovedfokuset er å ha det gøy og bli kjent med hverandre! Deretter har de samling på Tweensrommet. Vi diskuterer, hører, ber og lytter – rundt aktuelle tema! Til slutt går vi inn på responsdelen i gudstjenesten og deltar i lovsang og nattverd.

Babysang

Gjennom sang og bevegelse vil du se hvor mye babyen din gleder seg over musikken, og over å være sammen med deg. Alle er velkomne, sangstemme kreves ikke. Vi synger og leker sammen i 30 min. Inkludert i kursavgiften er også en hyggelig lunsj.

Les mer

Etter Skoletid

Onsdag ettermiddag kl 14-16 åpner vi opp kirken for barna på Abildsø. Da kommer de løpende etter skoleslutt til et måltid mat i kirken. Vi har leksehjelp av pedagoger, aktivitet i gymsalen vår og lek i ungdomssalen. Til slutt samler vi alle til en felles samlingsstund med quiz. Barna sier: "Kunne vi ikke hatt Etter skoletid hver dag?".

Les mer

Familietirsdag

En tirsdag i måneden samles vi til middag i kirken kl 17:00. Etterpå kan familien være med på sang, lek og sprell! Har du barn i skolealder? Vi har barnekor parallelt med familietirsdag. Ta med deg barna og kom sammen til en koselig stund i kirken! Middag koster 100 kr for hele familien. Påmelding til Margot på SMS, tlf 402 30 534, innen kl 12 mandagen før. For mer info ta kontakt med Margot på: margot@oslomisjonskirke.no

UNGDOMSARBEIDET INTRO

for alle ungdommer mellom 13 og 19 år

Ungdommer er en svært viktig del av en menighet. Derfor ønsker OmB å tilby et helhetlig arbeid som gir ungdommer et sunt og positivt fellesskap med fokus på gode verdier. Intro ønsker å være Jesus-fokusert, tilby en sosialt platform hvor man kan være seg selv uten maske og et sted hvor man kan ha det gøy.

Les mer om Intro

LEVENDE TRO

trosopplæring

Oslo misjonskirke Betlehem ønsker i samarbeid med hjemmet å gjøre hva vi kan for at barn og unge i vår kirke får en levende tro på Jesus og utvikler en slitesterk hverdagstro som de tar med seg videre inn i voksenlivet. Derfor har vi utarbeidet en trosopplæringsplan for barn 0-20 år. Planen tar utgangspunkt i Misjonsforbundet UNG sin trosopplæringsplattform, "Levende Tro."

Last ned Trosopplæringsplan

VÅR MÅLSETNING

I samarbeid med hjemmet ønsker vi å gjøre hva vi kan for at barn og unge:

 • Får en levende tro på Jesus, basert på kunnskap, erfaring og fellesskap
 • Får trygghet i egen tro, selvbilde og identitet
 • Blir bevisst forvalteransvaret og sin rolle i verden
 • Margot Dahl
  Barne- og familiepastor
  P: 402 30 534
  Daniel Brændeland
  Ungdomsarbeider
  P: 41499975
  Sondre Gamst
  Tweensarbeider

  P:
  Translate »