Barnekirkens misjonsprosjekt

 

I barnekirken samler vi inn penger og har kontaktskapende arbeid med Misjonsforbundets misjonsarbeid i Colombia. Vi fokuserer på barns rettigheter i Colombia og ønsker å være med å bidra til driften av skolefritidsordningen Esperanza, der barn kan komme og få et godt måltid, få hjelp til leksearbeidet, ha et trygt sted å leke og møte voksne som bryr seg om dem.

Barnekirkens misjonsprosjekt

 

Translate »