Etter skoletid

Går du i 5. 6. eller 7. klasse? Da kan du være med på Etter skoletid!2013-09-11 2013-09-11 001 029

Her får du:

– et sted å henge etter skolen
– et godt måltid
– mulighet for leksehjelp
– spill, gymsal, lek og quiz
– nye venner og hyggelige voksne

Vi samles hver onsdag fra kl 14-16:00 i Felleskapshuset/Kirken på Abildsø.

Kom rett fra skolen og få noen gøye timer!

Ingen påmelding og det er gratis!

Etter skoletid er støttet av Barne og Likestillingsdepartementet.

Translate »