Oslo 15.juni 2018

Kjære deg!

I anledning nye regler for personvern, går vi gjennom medlemsdatabasen vår. I den anledning vil vi først forsikre oss om at du fortsatt vil stå medlem av Oslo misjonskirke Betlehem. Du får denne henvendelsen fordi du står registrert som medlem hos oss, men også står som registrert flyttet eller så vidt vi vet ikke har vært aktiv på en stund. Kanskje du ikke en gang helt var klar over at du var medlem, eller at du har forsøkt å melde deg ut på et tidspunkt, men vi ikke registrerte det?

Vi har selvsagt ikke noe ønske om at folk IKKE skal være medlemmer hos oss, men samtidig ønsker vi at de som utgjør foreningen vår (de som er medlemmer) har et aktivt ønske om å gjøre det.

Så dersom du fortsatt ønsker å stå som medlem i OmB – velkommen! Vi har også mange som er aktive i vår menighet som ikke er medlemmer – så det å ikke stå som medlem er ingen begrensning i forhold til deltagelse.

Medlemskap i MENIGHETEN/foreningen Oslo misjonskirke Betlehem er ikke det samme som medlemskap i et trossamfunn. Du som får denne mailen er ikke medlem i vårt trossamfunn, kun i foreningen.

Vi hadde satt pris på en aktiv tilbakemelding på denne henvendelsen, enten om du vil bekrefte at du er medlem og fortsatt ønsker å stå som det, eller om du ønsker å melde deg ut. Dersom du ikke foretar deg noe, blir du stående som medlem, men vi ønsker gjerne å få vite at du ønsker å stå som medlem.

Vi har forståelse for at man i faser av livet ikke er aktiv til stede i en menighet, men likevel ønsker å være medlem. Og kanskje er det en historie om hvorfor du ikke er aktiv lenger, som du ønsker eller har behov for å dele med oss? Eller kanskje denne henvendelsen motiverer deg til å komme på besøk igjen? Vi har for eksempel gudstjeneste søndag kl 11.00!

Gi respons på kontor@oslomisjonskirke.no.

Og hvis det er noe annet du har behov for eller lurer på – ta kontakt!

Med ønske om alt godt!
Erik Andreassen og Sverre Walseth
Hovedpastor og leder av lederskapet (styret)

Erik@oslomisjonskirke.no , tlf 995 87 857

Translate »