BØNN

 

Bønn er en av «grunnpilarene» i kirkens liv. Slik har det vært i hele kirken historie og vi står i denne lange tradisjonen. Jesus ba og lærte sine disipler å be. Vår Far (Fadervår) er bønnen som har blitt kirkens bønn gjennom alle tider. Den bruker vi også regelmessig i vår kirke.

Bønn er ikke først og fremst en aktivitet, men en relasjon til vår Gud. I bønn samtaler vi med Gud.   Bønn er noe vi oppmuntrer til å gjøre alene, i de enkelte familier og i mindre fellesskap/smågrupper.  Det legges til rette for felles bønn i kirken for at vi sammen kan søke Gud, fordi det ikke alltid er så lett å be alene og for å styrke fellesskapet innad i kirken vår.

Vi ber for den bydelen/lokalsamfunnet vi er en del av, Oslo by, for landet vårt og for verden. Vi ber også for det engasjementet menigheten har lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Organisert bønn/forbønn:

Bønnemøte før hver gudstjeneste på søndager.

Før hver gudstjeneste søndag formiddag er det ledet bønn i kapellet kl. 10.30 – 10.50

Forbønn i gudstjenestene

I gudstjenestene har vi forbedere som ber for de som tar imot invitasjonen og kommer til forbønn. Er det behov for forbønn utover det som det er rom for i gudstjenestene avtales det med forbedere eller pastorer.

Det er alltid mulighet for å ta kontakt med kirken for forbønn på andre tidspunkter.

web Betlehem3-57

Translate »