INTERNASJONALT ARBEID

 

Oslo misjonskirke Betlehem (OmB) er via Misjonsforbundet engasjert i misjons- og bistandsprosjekter i flere land. Vi ønsker en bredde i vårt engasjement og har bevisst valgt å støtte prosjekter på flere av kontinentene der Misjonsforbundet driver arbeid. Vi er derfor med å støtte arbeid i Kongo-Brazzaville, Colombia, Kina, Romania og Sentral-Asia.

I Misjonsforbundet er internasjonalt arbeidet sett på som et felles ansvar for menighetene, med følgende målsetting:
”Utfordre og hjelpe menigheter til i fellesskap å virkeliggjøre det verdensvide misjonsoppdrag inntil Jesus kommer.”

Gjennom vårt engasjement vil vi

  • være med å forkynne evangeliet til frelse for alle folkeslag
  • være med å etablere og styrke lokale og nasjonale kirker som selv driver misjon
  • være med å ta ansvar for hele mennesket

Vi mener det er viktig å være trofaste mot prosjektene vi har valgt, og yte støtte over tid. I Misjonsforbundet er det en felles forståelse for at en kommer lengst med ressursene ved å samarbeide om målsettingen. Sammen kan vi gi prosjektene kontinuerlige ressurser og arbeiderne trygge rammer, samtidig som det jobbes for fremtidig selvstendighet i mange prosjekter.

Du kan lese utfyllende om prosjektene på Misjonsforbundets prosjektkatalog. Her følger et kort sammendrag.

 

Colombia

Colombia

Deler av den colombianske machokulturen kan virke undertrykkende, spesielt på kvinner og barn. Vi vil hjelpe kvinner og barn slik at deres rettigheter blir respektert, og støtter et prosjekt som jobber for kvinners og barns rettigheter.

Undersøkelser viser at situasjonen i kirken ikke er annerledes enn i samfunnet . Det brukes vold og begås overgrep der som andre steder. I kirkene tolker enkelte bibeltekster på en måte som forsvarer undertrykking av kvinner. Det er behov for en holdningsendring.

Prosjektet som jobber for kvinner og barns rettigheter, gjennomfører forebyggende kampanjer i forhold til familievold og overgrep.

 

Kina

kinaI et Kina i rivende utvikling er det viktig at pastorer og menighetsledere kan møte mennesker på en relevant måte. Etter mange år uten mulighet til å drive undervisning av pastorer og ledere, er behovet enormt. 450 000 kristne, 500 menigheter og 1000 møteplasser betjenes av 300 pastorer. Kirken trenger flere pastorer! Noen av dem utdannes på bibelskolen i Shaanxi.

Vi støtter denne bibelskolen i Shaanxi-provinsens hovedstad, Xian, der 80 studenter nå tar en fireåring pastorutdannelse.

Vi støtter elevenes opphold og i tillegg får de litt ekstra ved jule- og påsketider. Lærerne får litt støtte til sin lønn. De siste åretne har også bøker til biblioteket vært et satsningsområde.

 

Kongo

Kongo

I Kongo-Brazzaville er vi engasjert i tre ulike prosjekter; et med mål om menighetsplanting og ledertrening, et som delfinansierer lønnen til pastorer i vanskeligstilte menigheter, og et for urfolks rettigheter,

Urfolket i Kongo bor i egne landsbyer, og har lidd mye under diskriminering fra andre folkegrupper. I et Noradstøttet prosjekt vil kirken samarbeide med urfolksgruppene på to områder: rettigheter og kulturbevaring.

Romania

Misjonsforbundet har valgt Romania som nytt misjonsland for å utgjøre en forskjell i et stadig mer sekularisert Europa. Arbeidet har diakonal profil og foregår først og fremst i byen Onesti.

I Romania samarbeider misjonsforbundene i Norge og Danmark om misjonærer. Første del av arbeidet handler om å plante menighet i Onesti. Som en del av dette vil det også skapes ulike diakonale tilbud. Hver lørdag samles en stor gruppe, og visjonen innebærer å utvikle denne gruppa til en misjonal menighet.

 

Praktiske opplysninger

MISJONSBØSSER

En gang i året har vi en bøsseaksjon. Du kan gjerne samle hele året om du vil. Tomme bøsser finner du i informasjonsstativet i kirken. Dato for innsamling kunngjøres i Ukehilsen.

VIL DU STØTTE ET MISJONSPROSJEKT?

Ved å gi en gave til Oslo misjonskirke Betlehem, er du samtidig med å støtte prosjektene som er nevnt. Les mer her om hvordan du kan støtte økonomisk.

MISJONSRÅDET

Misjonsrådet består av Rita Nottveit, Reidun Koch, Grete Holmqvist, Kari Lorentzen og Per Noreng. Du kan kontakte oss på

misjon@oslomisjonskirke.no

 

 

 

 

Translate »