MEDLEMSKAP

Vi oppfordrer alle som ønsker å være en del av historien om Oslo misjonskirke Betlehem til å bli medlemmer i menigheten. Man trenger ikke være medlem for å delta på noe av det som skjer her, men vi tror medlemsskap er viktig for eierskap og tilhørighet.
Dessuten er det slik at det er medlemmene i OmB som har innflytelse på menighetens retning, og derfor er det viktig at de som faktisk er aktive og engasjerte også er medlemmer.

Vi tror det er et bra prinsipp at man er medlem der man er aktiv, og det å melde seg inn/ut av en menighet eller melde overflytting er i seg selv en enkel sak. Noen tenker kanskje de bare skal være her for noen år, men hvorfor ikke være medlem så lenge du er her?

Som medlem får du stemme på menighetens årsmøte og menigheten får refusjon av kirkeskatt («statstøtte») for de av medlemmene som er med i trosamfunnet Misjonskirken Norge. Det er mulig å være med i vår menighet uten å tilhøre trossamfunnet, men vi oppfordrer alle til å å melde seg inn også i Misjonskirken Norge.

Man bør ha deltatt på samlingen vi kaller «Nysgjerrig på menigheten» eller hatt en medlemssamtale før man kan bli tatt opp som medlem. I en litt høytidelig og avslappet seremoni i en gudstjeneste sier man da ja til at man ønsker å være med i menigheten.

3 «kriterier»

I menighetenes statutter er det beskrevet tre kriterier for medlemskap i menigheten. De er også de eneste.
Menigheten er åpen for mennesker:

  1. som tror på Jesus
  2. som ønsker å leve etter Guds ord
  3. som ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen

Mer om medlemskap finner du i statuttene.
Les mer om «Nysgjerrig på menigheten».

Medlem i annen menighet eller trossamfunn?

For medlemsskap i trossamfunnet trenger du å melde deg ut av eventuelt annet kirkesamfunn.
Her det som gjelder fra Den Norske kirke. Fra andre kirkesamfunn finner du info her: skjemaer for nedlasting.

web_Betlehem-73

Skjema for søknad om medlemskap:

Trykk her for å komme til skjema for søknad om medlemskap i menigheten og/eller trossamfunnet.

Du kan også kontakte kontoret direkte på kontor@oslomisjonskirke.no.

Translate »