SAMTALEROMMET – vårt samtale og sjelesorgstilbud

.

.

Anne Kristin Hagesæther «raushet» (copyright omb)

Av og til butter livet i mot, og hverdagen blir tyngre enn vanlig. De fleste av oss vil fra tid til annen oppleve krevende situasjoner og vanskelige dager, og det er vel også det som gjør oss til hele og sanne mennesker. Ved å våge å gå inn i det vonde eller det vanskelige, kan vi finne hjelp og styrke, både i oss selv og i den Gud vi tror på.

Hva kan vi tilby deg

Veivalgene du står overfor, kan være små eller store: Tap, sorg, tilsynelatende uløselige dilemmaer, valgsituasjoner, relasjonelle problemer, tvil eller tro, listen kan være lang. I en samtalesituasjon er det plass til hele livet, her blir du tatt på alvor. Det er du som definerer hva som er vanskelig, og det er også du som til syvende og sist må finne svaret.
Da kan det være godt å møte et medmenneske, en som kan gå noen skritt sammen med deg og hjelpe deg på veien.

Vi vil møte alle, uavhengig av livssituasjon eller livssyn, med respekt og omsorg og et åpent sinn. Vårt kristne menneskesyn er fundamentet vi bygger på.
Vi ønsker å være et lyttende medmenneske uansett hva du bærer på.
Vi har taushetsplikt.

Hvem vil du møte

Samtale- og sjelesorgtjenesten er en del av menighetens diakonale arbeid. Samtalepartnerne/sjelesørgerne er mennesker med livserfaring og relevant kompetanse.

Hvordan tar du kontakt

Vi vil gjerne møte deg.

Du kan ta kontakt på e-post til samtalerommet@oslomisjonskirke.no eller menighetens tlf. 23168060.

 

 

Translate »