SMÅGRUPPER

Noe av hjerteslaget i fellesskapet som møtes på gudstjenestene er samlingene som ikke skjer på søndagene, nemlig smågruppene. Dette er små grupper som møtes i hjem eller på kafeer eller hvor det måtte passe, for å dele tro og hverdag , bønn og bibel, sammen.

Nå finnes det mange måter å gjøre dette på, og det viktigste for oss som menighet er at alle har et mindre fellesskap de kan delta i, uansett om det er organsiert av OmB eller ikke.

Men smågruppene i regi av oss ser i hovedsak slik ut:web Betlehem3-66

  • Fire til tolv personer
  • Møtes som regel annen hver uke
  • Har en leder eller i allefall en kontaktperson
  • Består av enten bare menn, bare kvinner, bare par, eller en miks
  • Har minst disse tre elementene: Fellesskap, bønn, bibel. Ofte inneholder samlingene også et måltid i en eller annen form

Hvordan samlingene legges opp kan variere, men en typisk kveld kan se slik ut:

19.00: Uformell start / servering / måltid
19.45: Runde – hva har skjedd siden sist. En kort status fra hver enkelt.
20.00: Bibel og samtale, noen grupper begynner med lovsang/tilbedelse
21.00: Bønn
21.30: Slutt

Forkynnelsen i gudstjenestene brukes annenhver uke som utgangspunkt for samtale i smågruppene. Talene gjøres tilgjengelig via podcast/menighetens nettsider og smågruppeledere får en e-post med spørsmål og punkter etter søndagens forkynnelse, som vi anbefaler gruppene å bruke som utgangspunkt for samtale.

[one_half nr=»first»]

Hvorfor leder?

All erfaring tyder på at grupper med en god og tydelig leder fungerer best. Ikke som sjef, men som sørger for at kvelden har en progresjon, at alle slippe r til osv. En god leder sørger for at gruppa slutter på tida. Hos oss  tenker vi ikke at lederen skal være hyrden for gruppa eller trenger å være på toppen av et eller annet hierarki i åndelig modenhet eller noe,  men en som sørger for at gruppa fungerer etter hensikten.

En til to ganger i semesteret møtes lederne i smågruppene  til en samling for utveklse erfaring m.m. Om grupper velger å ikke ha leder, må de minst ha en kontakperson. Og de må ha noen som følger med på klokka og som bestemmer hvor man skal være neste gang…

[/one_half]

[one_half nr=»last»]

Sammen med hvem?

Det er mulig å melde interesse for smågruppe, og så vil vi finne en smågruppe som det er ledig plass i. Vi klarer ikke alltid oppfylle alle ønsker, men gjør vårt beste. Det finnes grupper som er delt på kjønn, eller blandet. Noen møtes i en familiegruppe, hvor man møtes på ettermiddagen og spiser middag sammen før en kort samling.

Grupper hvor det er mange par som har små barn, har funnet ut at denne turnusen kan bidra positivt til kontinuiteten, og til at man ikke så ofte trenger barnevakt: Uke 1: Alle. Uke 2: Gutta. Uke 3: Jentene. Uke 4: Ikke noe.

Vi vil også oppfordre folk til selv og samle seg til en smågruppe, og melde seg på samlet. Vi legger ikke opp til at gruppene må deles om de blir store, men det er en bra ting om det skjer, og vi ønsker at alle grupper skalvære åpne for å ta inn nye.

[/one_half]

 

Send en mail til smagrupper@oslomisjonskirke.no dersom du har spørsmål eller ønsker å være med i en smågruppe. Du kan også kontakte Per. A Noreng.,smagruppe_ludo

Translate »