DIAKONALT OG SOSIALT

 

Sjelesorg og veiledning

Styrke synliggjøres ikke ved å stå alene, men gjennom å møte det vonde og smertefulle sammen med andre. Vi går alle gjennom vanskelige perioder i livet. Da kan det være godt og viktig å ha noen å snakke med. Ikke bare i de store livskrisene, men også i hverdagens dilemmaer og utfordringer kan det være nødvendig med en samtalepartner/sjelesørger.

Vi har flere sjelesørgere som ønsker å gå sammen med deg. Ta kontakt for avtale om samtale: sjelesorg@oslomisjonskirke.no eller ring oss på telefon 23 16 80 63

 

Besøkstjeneste

Det er en del eldre i kirken som sjeldent kommer seg ut og ikke lenger har samme mulighet for å delta i menighetsliv og gudstjenester som tidligere. Vi er en menighet som ønsker å ta hele mennesket på alvor også i denne fasen av livet. Besøkstjenesten er et eksempel på et konkret og viktig arbeid.

Vil du være med i besøkstjenesten?

En time eller to en gang i måneden kan bety mye. Det kan være oppbyggelig for begge parter. Vi har alle noe å lære av hverandre på tvers av generasjoner. Bli med i besøkstjenesten og gjør en verdifull gjerning.

Praktisk informasjon:

Det optimale er å få til ett besøk en gang i måneden, men alt er bedre enn ikke noe besøk. Har du spørsmål eller ønsker å bli med i besøkstjenesten, ta kontakt med pastor Per på e-post per@oslomisjonskirke.no eller på mobil 900 14 916

 

Diakonalt engasjement i bydelen

Oslo misjonskirke Betlehem ønsker å kanalisere deler av sitt diakonale engasjement i bydelen gjennom Abildsø Gård. Pr. idag oppmuntrer vi menigheten til å engasjere seg i:

  • Skolegård (initiativ for mellomtrinn og ungdomsskole)
  • Skolegård byggfag (initiativ for vg1 elever)
  • Integrering i bydelen
  • Forskjellige måter å bidra på i ovennevnte initiativ. Bare å ta kontakt om du ønsker å vite mer.

Flyktningvenn

Det skal bosettes flyktninger fra mange forskjellige nasjoner i Østensjø bydel, i nabolaget til Oslo Misjonskirke. Disse menneskene kommer fra land med et ganske annet samfunn og er nok veldig spente på hvordan deres nye liv vil bli. Vi i Oslo Misjonskirke har sagt at vi ønsker å bidra der det trengs i vårt nærmiljø – og dette er en anledning der vi kan bruke litt av fritiden vår til å ønske en innvandrer velkommen og introdusere dem til det Norske samfunnet og vårt nærmiljø. Vil du være med å gi våre nye naboer en god start på sitt nye liv i Norge og kanskje bygge vennskap på veien?

Vil du vite mer, ta kontakt med leder på Abildsø Gård, Asgeir Føyen: af@abildso.org

 

web_Betlehem

 

Translate »