OFTE STILTE SPØRSMÅL

Her vil det komme svar på ofte stilte spørsmål.

Kan hvem som helst komme til Oslo misjonskirke Betlehem?

Ja. Vi er en kirke for alle mennesker uansett livssituasjon, alder og forhold til kristen tro.

Hva er en frimenighet?

Frimenighet eller frikirke brukes ofte som betegnelse på menigheter og kirkesamfunn som ikke tilhører Den norske kirke (statskirken). Det betyr at kirkesamfunnet eller menigheten ikke finansieres eller styres av staten, men er en selvstendig enhet. Men Oslo misjonskirke Betlehem får som alle andre menigheter og trossamfunn i Norge statsstøtte som tilsvarer et lite beløp per medlem. Oslo misjonskirke Betlehem tilhører fellesskapet Misjonsforbundet, som har om lag 8000 medlemmer i rundt 90 selvstendige menigheter rundt i Norge.

Må man være medlem av Oslo misjonskirke Betlehem for å synge i gospelkoret, være med på eldretreff eller ungdomsklubben?

Det er drøyt 500 medlemmer i menigheten, men blant disse er det også mange ikke-aktive. Og så finnes det mange aktive som ikke er medlemmer. Det kreves ikke medlemskap for å være med på eller engasjere seg i menighetens aktiviteter. Bare møt opp og bli med.

Translate »