Søndag 15. mars ble det avholdt årsmøte i Oslo misjonskirke Betlehem. Etter en kortere gudstjeneste, samt pølseservering var ca. 100 av kirkas medlemmer og trofaste travere samlet for å oppsummere fjoråret, vedta budsjett for 2015, velge inn nye representanter til lederskapet, og vedta menighetens satsningsområder 2015-2017.

Gjenvalgt leder av lederskapet – Håkon Sæther

Nyvalgte respresentanter lederskapet – Viggo Koch (2 år), Oline Hesselberg (2 år), Marianne Lefsaker Johansson (2 år), Andreas Løland (1 år), Håvard Hesselberg (vara). Fra før er Magne Søsveen Eriksen og Elisabeth Bø med som faste representanter, i tillegg til at Erik Andreassen og Per A. Noreng møter fast.

 

Hovedlinjer menighetens satsningsområder 2015-2017:

«En vital flergenerasjonsmenighet»

«En relevant menighet som betyr en forskjell lokalt»

«En rotfestet og raus menighet for trosfellesskap og omsorg»

 

 

 

Translate »