SØNDAG - VÅRE GUDSTJENESTER

SØNDAG ER GUDSTJENESTEDAG

På søndager fylles kirken på Abildsø opp av hundrevis av mennesker. Vi har forskjellig bakgrunn, ulike historier, stor aldersforskjell og ulik sivilstatus og familiesituasjon; men vi kommer sammen for å feire gudstjeneste. For å gi Gud ære og for å få en bra start på det neste uka. Velkommen til feire gudstjeneste sammen med oss.

HØR TALEN IGJEN

Fikk du ikke vært på gudstjenesten, eller ønsker du å høre forkynnelsen om igjen, finner du lydopptak i vårt talearkiv.

Hør her

PARKERING

På kirkens parkeringsplass er det desverre ikke parkeringsplasser til alle som ønsker det. Vi ønsker at disse først og fremst skal være resevert menighetens eldre og deretter barnefamilier. Vi kan benytte parkeringsplassen på Abildsø skole, 200 m unna, og parkeringsplassene ved Østensjøvannet. Det er begrenset med gateparkering i området, og nærmest kirken er området privatregulert. Ved gudstjenester vil en av våre vertskap vise vei. Og ikke minst, reis kollektivt!

11-GUDSTJENESTEN

Hver søndag kl 11 er du velkommen til gudstjeneste i kirka vår. Du vil møte menneskser i alle generasjoner og livssituasjoner. Her er et yrende barneliv og du vil oppleve at barnefamilier setter et særlig preg på omgivelsene. Barnekirke og kirkekaffe er faste innslag i gudstjenestene våre.

Gudstjenestens hva, hvorfor og hvordan

Her har vi samlet noen tekster som sier noe om hvordan vi feirer gudstjeneste, og noe om hvorfor. Beskrivelsene kan avvike noe avhengig av hvilken gudstjeneste man går på.

folk gudstjenesteMer enn et møte man går på, ønsker vi at våre gudstjenester skal være et fellesskap man er med i, og blir sendt ut fra. Vårt mål er ikke å samle mange folk. Men drømmen er et fellesskap av mennesker som sammen finner ut hva det vil si å være etterfølgere av Jesus i Oslo i dag, og som sammen forsøker å leve ut det Bibelen kaller menighet. Menighet som samles til gudstjeneste for å ære Gud, feire forsøkene, dele historiene, stille de gode spørsmålene og jakte på perspektivene som utfordrer og går i dybden.

Er du her for første gang er du spesielt velkommen! På de neste sidene kan du lese mer om hva som skjer på en gudstjeneste hos oss, og hvorfor vi gjør det vi gjør.
Sang og musikk er en viktig del av en gudstjeneste. Ofte brukes «lovsang» om sanger som synge til Gud under gudstjenesten. Lovsang er en av mange former for tilbedelse og har gjennom historien vært en viktig del av den jødiske og kristne gudsdyrkelsen - Jesus sang lovsang. Lovsang er ikke én spesiell musikkform eller én type sanger, men at vi gjennom musikk og sang gir vi Gud ære og fokus. Det viktigste er da ikke hva vi føler og hvilken stemme vi har, for vi tror Gud fortjener og elsker vår lovsang uansett.
Lovsang er altså ikke noe som skjer fra plattformen med oss som tilskuere, men noe vi gjør i fellesskap med én, Gud, som publikum. Og de på plattformen leder koret. Ofte står vi når vi synger, rett og slett fordi det er lettere å synge når man står (ja, har du noen gang sett et kor som sitter?). Men man gjør som man vil.

Noen pleier å løfte hendene når de synger, noe som for øvrig er en gammeltestamentlig bønnestilling. Oppleves lovsang uvant eller upassende er det mulig å bruke tiden til refleksjon eller stillhet. Eller bare til å slappe av.

Så vil jeg takke Herren med lovsang, midt i mengden vil jeg prise ham.
David i Salme 109

For Gud er hele jordens konge. Syng en lovsang for ham!
David i Salme 47

How long must we sing this song? How long? How long...
U2 - Sunday, bloody Sunday
Preken, andakt, undervisning, tale, forkynnelse. Det finnes mange navn på denne monologen som den ofte er (men som den nødvendigvis ikke trenger være). En tale skal lære oss noe nytt og gi oss større perspektiv på hvem Gud er og innsikt i hva han vil med oss og verden. En tale er ikke som et hvilket som helst innlegg eller meningsytring, men den skal bygge på Bibelen og vi tror Gud taler igjennom sitt ord. Det betyr ikke at hvert ord som sies fra plattformen er guddommelig og ikke skal prøves eller settes spørsmålstegn ved. For vi tenker ikke talene som punktum, men som komma - innledninger til samtale som kan tas videre rundt bordene etterpå, i smågruppene eller der livet ellers leves.
En tale på våre gudstjenster varer i alt fra femten til førti minutter. Stort sett midt i mellom.

“Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.”
Paulus i Romerne 10

Da Paulus talte så lenge, falt en gutt i dyp søvn. Mens han satt og sov, falt han ut av vinduet fra tredje etasje. Han var død da de tok ham opp.
Apostlenes gjeringer 20
Menighet er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Og selv man kan være med i Oslo misjonskirke Betlehem uten å gi en eneste krone, er det hva medlemmene gir som avgjør hvor stor virksomheten kan være. For det å være menighet koster faktisk penger, og vi kunne gjort mye mer hadde vi hatt mer!

Det er menighetens årsmøte som bestemmer budsjettet og det er menighetens valgte lederskap som disponerer inntektene innenfor dette. I OmB gir vi ca 20 % av pengene videre til andre prosjekter som bistand og misjon. Den økonomiske ryggraden i menigheten er midlene som kommer inn fra medlemmer på avtalegiro (autogiro), men det er også mulig å gi en gave kontant og med kort på søndagene.

“Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.”
Paulus i 2.Kor 9:7

“Whoever said money can't buy happiness didn't know where to shop.”
Gittel Hudnick
Etter talen legger vi ofte opp til det vi kaller responstid - en stund hvor vi hver for oss og i fellesskap vår gi respons på et vi har hørt og det vi ønsker å komme til Gud med. Her har vi nattverd, lovsang, forbønn m.m.
Nattverd er noe unikt kristent og konseptet ble lansert av Jesus selv. Han brukte den siste kvelden før korsfestelsen til et måltid med sine nærmeste venner, og ba dem fortsette å ha slike måltider til minne om han og det han gjorde. Han gav dem brød og vin og kalte det for sin kropp og sitt blod. I nattverden blir alle våre ulike historier koblet sammen med alle andre kristne i verden og igjen koblet til Jesus sin historie.
Nattverden er åpen for alle som ønsker å tilhøre Jesus, og nattverden kan være en fin anledning for å vise offentlig at man ønsker det. Noen tenker at nattverden er for alle som har fått det til, men det er vel heller motsatt.
Hos oss innledes nattverden med vers fra 1.Kor kap 11, og deretter kommer man frem til de som deler ut. Der får man utdelt en brødbit/oblat som man dypper i et beger med vin. Alt brød er glutenfritt.

Brødet som vi bryter, gir ikke det del i Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp.
1.Kor 10,17

Gjør dette til minne om meg!
Jesus
Bønn er pusten i kristen åndelighet. I bønn kan vi komme til Gud med det som ligger oss på hjertet og vi tror han hører og svarer. Det handler ikke om å ta seg sammen og formulere fine ord, men å si til Gud ting akkurat som de er, som til en venn og en god far. Vi ber for våre omgivelser, for nabolaget og verden.

Den private, personlige bønnen er viktig og den gir vi rom for i perioder med stillhet og refleksjon. Men vi ber også i fellesskap på ulike måter. Noen ganger leder noen i bønn fra plattformen, andre ganger ber vi rundt bordene (18.gudstj) - noe som kan være uvant for noen, men som vi likevel mener bør være naturlig å gjøre når kristne kommer sammen. Men det er tillatt å være stille. En annen form for bønn er den personlige forbønnen som beskrives i neste avsnitt.
Vi har en lysglobe i kirken som brukes av mange i forbindelse med bønn.

Før 11-gudstjenesten er det bønn i kapellet, fra kl 10.30.

Folk, stol alltid på Gud, øs ut for ham det som fyller hjertet!
David i Salme 62

"Jeg ber så mye som jeg gjør, fordi bønn utvider mitt hjerte slik at jeg får mer plass for Jesus."
Mor Theresa
Noen ganger kan det være lettere å la noen andre be for seg, enn å be selv. Og det kan være til hjelp å dele en bekymring eller utfordring med noen og sammen løfte det frem for Gud, uansett om det er stort eller lite. Dette kalles forbønn og er noe som det gis regelmessig muligheten til på våre gudstjenester.
Og selv om det er mulig å be for hverandre der man sitter, er det noen i fellesskapet som har det som sin tjeneste å være forbedere - erfarne folk med taushetsplikt. Det blir opplyst hvor de befinner seg og man tar da kontakt og sier hva man ønsker forbønn for. Men det er også fullt mulig å gå til forbønn uten å si noe eller uten å ha noen spesiell grunn. Å bli bedt for er rett og slett bare en bra greie!

“Bær hverandres byrder.”
Paulus i Galaterbrevet 6

“Gud, lytt til min bønn, skjul deg ikke når jeg trygler og ber!”
David i Salme 55
Dåp er en fantastisk handling som er hyppig omtalt i bibelen. Men dåp har også alltid vært et omdiskutert tema. Ulike kirker og kristne leser de bibelske tekstene forskjellig og legger ulik betydning i dåpshandlingen og velger dermed også ulike tidspunkter for dåp. I Norge har vi hatt en luthersk statskirke i mange hundre år, og derfor har barnedåp vært nesten enerådende. I verdenssammenheng er dåp av voksne (såkalt troende eller voksendåp, ved egen tro og bekjennelse) vel så utbredt.
I Misjonsforbundet mener vi at frelsen ligger i personlig tro og et "ja" til Jesus, og at barna i utgangspunktet tilhører Guds rike. Derfor åpner vi for ulike tidspunkt for dåp. Dåpen er en del av frelsen, sammen med troen og eventuelt omvendelsen, men rekkefølgen er ikke avgjørende.
Barnevelsignelse skjer ved at pastorene ber for barnet og presenterer det for menigheten. Når og om de skal døpes får barna selv ta stilling til senere. Dåp av barn skjer også, og de døpes da på såkalt metodistisk grunnlag.
Vi utfører begge former for dåp i våre gudstjenester, og under plattformen finnes det et dåpsbasseng. Kontakt pastorene for å få vite mer.

Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Jesus i Matt 24
Det står ikke mye i Bibelen om kaffe, men det står om bordfellesskap og at de første kristne ”spiste sammen med oppriktig glede”. Og selv om de gode måltidene skjer på andre tidspunkt, har vi ofte kaffe og noe enkelt å spise når vi møtes til gudstjeneste. På 18-møtet serveres det kaffe når man kommer, mens det kl 11 serveres etter gudstjenesten.
Vi oppfordrer alle til å invitere kjente og ukjente til sitt bord. Alle bord er åpne og kirkekaffe er gratis.

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.
Om de første kristne i Apg 2

“If this is coffee, please bring me some tea; but if this is tea, please bring me some coffee.”
Abraham Lincoln
En meningsfull måte å feire gudstjeneste på, er å være med i et team. Å lage en gudstjeneste er et fellesskapsprosjekt, og vi har ulike team av mennesker som skaper gudstjenesten sammen. Vertskap, musikk, forbønn, teknikk og barnekirke er noen av teamene.
Les mer her.

“Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.”
Paulus i 1.Korinterne 12

“Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått”
Peter i 1.Petersbrev 4

“You’ve gotta serve somebody.”
Bob Dylan
Translate »