Bli med på dugnaden!

Å være kirke er noe vi gjør i fellesskap - også kalt dugnad.

Bli med i et søndagsteam for å:
- Å bli kjent med andre
- Få større tilhørighet til kirka
- Bidra praktisk hver tiende søndag
- Skape god stemning og gode rammer for gudstjenestefellesskapet
- Unngå å bli konsument eller tilskuer
- Lære barna være at kirke er noe man er og gjør, ikke en ferdig greie man kommer til

Meld deg på (trykk her)

HVA OG HVORFOR

Kirka vår vokser, og vi har flere på gudstjeneste enn på mange år. Det er fantastisk, men gir også noen utfordringer. Nå trenger vi flere som kan bidra til å skape de gode rammene for fellesskapet på søndager. Derfor utfordrer vi alle medlemmer og aktive i OmB til å bli med i et søndagsteam.

Et søndagsteam bidrar praktisk før, under og etter gudstjenesten, og jobber sammen med en av de fem eksisterende vertskapsgruppene. Søndagsteamene har sine definerte oppgaver og en egen leder, på samme måte som vertskapsgruppene har det.  Sammen vil man sette ut stoler, passe på at unger ikke løper ut alene, bistå på parkeringsplassen, utvide kaféen med flere bord før kirkekaffen og skape generell god stemning m.m.*

Vi vil også spesielt utfordre barnefamilier. Å gi barna erfaring av å være med i et hyggelig arbeidslag i kirka, tror vi er en unik og viktig erfaring. Undersøkelser viser at noe av det som er avgjørende for at troen vokser i et ungt menneskes liv, er at de får muligheten til å bidra sammen med en voksen. Det er når vi gir barna noe viktig å gjøre, at de tror på at de er viktige! Vår erfaring er at mange barn synes det er stas og kunne bidra med enkle oppgaver, og eldre barn og unge kan gis passende oppgaver ut fra alder. Og vil de bare bruke tiden i gymsalen, er jo det også lov!

Les mer i «ofte stilte spørsmål».
Meld deg på ved å trykke her.

Har du flere spørsmål, kan du også kontakte kontoret, kontor@oslomisjonskirke.no, tlf 23 16 80 60

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Da bytter du med noen i et annet team. Alle som blir med i søndagsteam får tilgang til en oversikt med kontaktinfo.
Fra kl 10.15 til kirkekaffen er slutt. Vi starter kl 10.15 med en kort samling for alle involverte i gudstjenesten. Under selve gudstjenesten har man ikke oppgaver. Vi er også åpen for at teamene fordeler noe av tiden mellom seg – at ikke alle trenger å være med fra start til slutt. Men her trengs erfaring og testing.
Vertskapsgruppene er med hver femte søndag, og står i hovedsak for de viktigste oppgavene vi er avhengige av for å kunne ha gudstjeneste, og de oppgavene som krever større grad av opplæring. Søndagsteam er med hver tiende søndag, og bidrar med andre oppgaver som gjør det å komme til gudstjenesten en bedre opplevelse for alle.
Vi må prøve oss frem og alt er ikke avklart ennå. Men her er eksempler; sette ut stoler før gudstjeneste (nå utføres det av ansatte), bidra på parkeringen, snakke med folk som kommer, bidra med rigging av barnekirke, utvide kaféområdet umiddelbart etter gudstjenesten, passe på ytterdører og galleri ifht barn, opprydning etter kirkekaffe m.m
Ja, det er vi sikre på. Men det betyr ikke at alle ti jobber intenst gjennom hele søndagen. Om målet bare hadde vært å få utført oppgavene, kunne det selvsagt vært gjort av færre som stod på atskillig mer. Men vi ønsker å gjøre søndagsteamene til en hyggelig erfaring, hvor det også kan være tid til en hyggelig samtale i ledige øyeblikk. Dessuten gir ti personer litt større fleksibilitet i utprøvingsfasen.
Søndagsteam er selvsagt frivillig, og dersom man allerede er regelmessig engasjert i gudstjenesten eller barnekirke, forventer vi ikke at man blir med på dette i tillegg. Men vi tror også en del oppgaver lett kan kombineres med å være i søndagsteam – og at man kan gjøre to ting samme søndag, f.eks være i Jetro og dele ut nattverd, være forbeder osv.
Barna er velkommen til å være med! Vi ønsker å engasjere de barna som vil til å hjelpe til med enkle oppgaver. Men vi vil tilpasse oppgavemengden slik at det legges til rette for at noen av de voksne kun passer på ungene der det måtte passe, i småbarnsrommet, gymsalen, kirkerommet, ute i barnehagen e.l. Det er også mulig å melde på sin familie som 1 voksen, selv om vi anbefaler familier å teste dette sammen.
Hvert søndagsteam vil ha en koordinator som sender ut påminnelser og som er «dugnadsleder» på søndagene. Dugnadslederjobben kan også gå på rundgang i gruppa. Eksisterende vertskapsgruppene styrer seg selv, og leder for vertskapsgruppene og dugnadsleder har dialog fortløpende på den enkelte søndag.
Når man melder seg på, alene eller sammen med andre, kan man legge inn ønsker om andre man vil være i team med. Disse vil så langt det går forsøke å imøtekomme. Man kan også melde seg på som et komplett team.
Dette har absolutt vært vurdert, og våre vertskapsgrupper gjør en uvurderlig jobb. Og heldigvis har vi mange som ser på dette som sin primære tjeneste i kirka og de vil ha en viktig funksjon fortsatt. Men erfaringen viser også at det er vanskelig for mange å binde seg så fast og regelmessig til en oppgave på søndag, spesielt slik den nåværende demografiene i menigheten ser ut. Alternativet med å lage flere ordinære vertskapsgrupper så det blir sjeldnere turnus tror vi også vil være mer sårbart og krevende. Derfor tror vi på en todeling og at de eksisterende gruppene står for «kjerneoppgavene». Men dette vil selvsagt bli evaluert grundig etter prøveåret.
Da er du fri til å la være!

MELD DEG PÅ HER

Translate »