Våren i Romerike misjonskirke

 

Som modermenighet til Romerike misjonskirke ønsker OmB å støtte Romerike misjonskirke i deres visjon og virke. Under følger litt informasjon om deres samlinger og program for våren 2015.

Romerike misjonskirke har siden oktober 2013 hatt jevnlige samlinger med lunsjgudstjeneste og «sosial søndag». Nå samles en større gjeng, store og små, de to første søndagene i måneden fra kl. 12 – 14 på Frogner barneskole (på Romerike). Samlingene starter med felles lunsj før barna har sin egen samling parallelt med resten av gudstjenesten. På «sosial søndag» er det hyggelige aktiviteter for hele familien utenfor kirkelokalene.  For mer informasjon og oppdatert program kan du følge Romerike misjonskirke på facebook.

 

VÅRENS PROGRAM

April

Søndag 12.4 Lunsj gudstjeneste (Frogner skole, Sørum)

Fredag 17.4 – 19.4 – menighets helg (Sunne, Sverige)

 

Mai

Søndag 3.5 Aktiv søndag (gymsal)

Søndag 10.5 Lunsj gudstjeneste (Frogner skole, Sørum)

 

Juni

Søndag 7.6 Aktiv søndag (grill og hoppeslott)

Søndag 14.6 Lunsj gudstjeneste (Frogner skole, Sørum)

 

 

Translate »