Vi har midlertidige nettsider, men har har vi samlet videoer fra noen av samtalene vi har hatt i kirka de siste årene. (for vår podcast; trykk her.)

Sissel Gran

Øivind Aschjem, Siri Søftestad og Kjell-Ingolf Ropstad

Jonas Gahr Støre, Knut Arild Hareide og Anne Louise Hübert

Henrik Syse, Katarina Pajchel og Trygve Skaug

Hege Schøyen, Jan Erik Larsen og Odd-Cato Christiansen

Erik Poppe, Sunniva Gylver og Tomm Kristiansen

Kjetil Østli, Christian Ingebrigtsen og Sissel Gran

Tommy Steine og Kathrine Aspaas

Pastor Erik Andreassen har også samtaler med ulike gjester under det årlige, tverrkirkelige arrangementet Bønn for Oslo. Disse finner du her.

Translate »