Mental helse i Afghanistan

Aksjon Hjertevarme 2023

Aksjon Hjertevarme 2023 - overskrift

96.752 kr

Gaver via gaveskjemaet på denne siden (og QR-kode), vil automatisk oppdatere søylen over. Gaver via bankkonto 3000.16.19000 merket "Hjertevarme", eller til Vipps-nummer 87060, vil bli manuelt oppdatert en gang i uken.

Aksjon Hjertevarme 2023

Misjonskirken har støttet arbeid i Afghanistan i over 20 år gjennom en lokal helseorganisasjon. Opprinnelig støttet Misjonskirken arbeid med øyehelse, deretter ortopedi med proteser og lignende. Vi kan nesten si at «Blinde har fått synet, lamme kan gå og fanger får frihet». Nå støtter vi arbeidet med mental helse, som er en viktig del av et større, helhetlig tilbud til lokalbefolkningen.

Det er stort behov, men lite hjelp

Etter over 40 år med krig og konflikt, vokser nå flere generasjoner opp uten å kjenne til annet enn krig og uro. Over halvparten av befolkningen opplever psykiske helseutfordringer og vedvarende psykisk stress. For en av fem av disse utvikler det seg til psykiske lidelser som går hardt utover hverdagsfunksjonen, som er preget av langvarig fattigdom, krig, konflikt og kjønnsdiskriminering.

Det er et stort gap mellom de som trenger behandling og de få som faktisk får tilgang til psykisk helsehjelp. Stigma og mangel på kunnskap er to av hovedårsakene som hindrer mennesker i å få hjelp. Manglende kunnskap og negative holdninger gjør at mennesker med psykiske lidelser ofte blir ekskludert fra lokalsamfunnet og de får dårlig støtte og oppfølging fra familien.

Gi hjelp som fortsetter å hjelpe

Aksjon Hjertevarme 2023

Arbeidet vi støtter har base ved senteret for mental helse i Herat. Her får pasienter behandling, og helsepersonell får opplæring i diagnostisering og behandling av psykiske lidelser. Lokalt helsepersonell fra andre deler av regionen får opplæring innen psykisk helse slik at de står bedre rustet til å møte pasienter med psykiske utfordringer og vet hvor de kan referere videre ved behov. Mennesker med psykiske lidelser og deres familier får opplæring, og det startes lokale støttegrupper for oppfølging. I lokalsamfunnene jobbes det med bevisstgjøring og holdningsendring. Lærere, religiøse ledere og lokale ledere får kursing i mental helse, psykiske lidelser og hvordan det er å leve med stigma.

Vår samarbeidsorganisasjon har nå startet to prosjekter i to provinser, Herat og Ghor. Mennesker med psykiske lidelser skal ha enkel tilgang til behandling, oppleve bedre støtte og forståelse fra familie og lokalsamfunn, og få hjelp med praktiske og sosiale behov som inkludering i arbeidsliv og sivilsamfunn.

Aksjon Hjertevarme 2023

«Jeg er veldig takknemlig for legen. Uten hennes hjelp vet jeg ikke om jeg hadde orket å leve»
- Amina (15)

Hun og familien fikk hjelp til å håndtere depresjon og hemmende hodepine.

Vanskelig situasjon – men vårt arbeid fortsetter

Taliban tok over makten i hele landet etter USA trakk seg ut i august 2021, og situasjonen for befolkningen ble raskt verre. Den strenge sosiale kontrollen er gjeninnført, jenter nektes skolegang og rett før jul la mange bistandsorganisasjoner ned arbeidet fordi de lokale kvinnene ble nektet å jobbe.

Akutt psykiatrisk hjelp er ikke rammet av forbudet. Senteret i Herat består, og arbeidet ute i lokalsamfunnene er tillat. Her har vi mulighet til å bistå med livsviktig hjelp til noen av de mest utsatte gruppene på jorda. Situasjonen er veldig krevende, og sammen med vår samarbeidspartner vurderer Misjonskirken situasjonen fortløpende. Dersom situasjonen i området krever det, kan det bli aktuelt å prioritere umiddelbar nødhjelp.

Tusen takk for din gave til dette viktige arbeidet!

Gå tilbake til gaveskjemaet for å gi en gave

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone