Aktuelt>Klart for nye kvelder med "Jeg-også"
07.05.2020
Klart for nye kvelder med "Jeg-også"

«Jeg også...» er et nytt konsept som ble startet i Oslo misjonskirke Betlehem høsten 2019. Nå er det klart for runde to. - Vi ønsker skape møteplasser hvor vanlige, men ofte vanskelige, utfordringer blant folk i menigheten kan deles, sier Agathe Syrdal Aanderaa.

Å oppleve støtte er til hjelp for å holde ut og komme seg gjennom ulike livssituasjoner. Mange har tydelige erfaringer av Guds hjelp i vanskelige perioder, mens andre kan oppleve at livssituasjonen har gjort det vanskelig å føle seg hjemme i det kristne fellesskapet, eller at Gud har opplevdes fjern eller fraværende. OmB invitere til samlinger hvor folk som er berørte av tilsvarende situasjon, kan møtes for å dele erfaringer, og be sammen. 

- Her i fellesskapet er vi folk i alle slags livssituasjoner, og heldigvis er det mye bra som skjer i livene til folk. Krevende, stressende eller smertefulle opplevelser kan man ofte bli gående alene med, for det synes ikke nødvendigvis på utsiden, så andre vet kanskje ikke om det. Og det kan være vanskelig, eller skamfullt, å si noe om hvordan man har det, ofte forsterket av at det kan virke som om de andre fikser livene sine så bra, sier Agathe, som leder Jeg også-arbeidet.

Samtale rundt et bord

Til daglig jobber hun som psykolog, og det har vært viktig for henne å lage trygge rammer rundt kveldene, både for den som innleder til samtale, og de som deltar. Hver samling har ett tema, og mennesker som er personlig berørte av dette, kan melde seg på. De som innleder til samtale, er mennesker i menigheten som selv har erfaringer med temaet som de ønsker å dele.  
 
- Det er mange i kirka vår som har mye livserfaring å dele av, og en samtale rundt et bord, kan være en god arena, fortsetter Agathe. 

Samlingene er for tre til åtte personer og kun én kveld, og ledes av samtalevert. Flere ganger har OmB arrangert kvelder for nybakte fedre og mødre, og ideen til «Jeg også...»-samlingene kom på en av disse.

Klart for nye kvelder med "Jeg-også"

- Det gikk opp for oss hvor bra det kan være å dele noe som alle i rommet har en felles erfaring av. Da kan man snakke friere og med større gjenkjennelse. Det slo oss at denne formen for samling også må kunne fungere for andre livssituasjoner enn å bli mamma eller pappa, sier pastor Erik Andreassen.

Møtes digitalt

Denne gangen foregår samlingene i det digitale verktøyet Zoom, selv om myndighetene nå har åpnet opp for at man kan møtes i mindre grupper.

 - Vi ønsker å teste om disse samlingene kan fungere ved å møtes over nett. Mange har erfart de siste ukene at man kan ha godt fellesskap via video, og vi tror også at dette kan gjøre terskelen lavere for å melde seg på, sier Erik.

Han sier også at samlingene er et viktig supplement til det som allerede skjer i menighetens smågrupper.

- Dette er kun én kveld, men det at alle i rommet er berørt av samme tematikk, skaper en annerledes dynamikk i samtalen, sier han.

Trygghet

Agathe sier en viktig samtale i forberedelsen til kveldene, har vært vurderinger knyttet til hvilke tema som kan egne seg for denne type samlinger, og om det kan oppstå vanskeligheter i etterkant for de som har deltatt. 
 
- Vi ønsker jo å legge til rette for åpne og sanne samtaler om hvordan livene våre faktisk er, også er det opp til den enkelte hva de ønsker, og kjenner det naturlig, å dele. Gruppa må bli enige om at det som skjer i gruppa, blir i gruppa, slik at det blir trygt å dele. Det er viktig for oss å hjelpe folk videre til annen type veiledning, om det skulle være ønske eller behov for det, avslutter hun.

Trykk her for mer informasjon, oversikt over vårens temaer og påmelding.

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Veien hit

Finn frem

Powered by Cornerstone