Aktuelt>Har utviklet nytt konsept for erfaringsdeling
23.09.2019
Har utviklet nytt konsept for erfaringsdeling

«Jeg også...» er et nytt konsept som testes i Oslo misjonskirke Betlehem denne høsten. - Vi ønsker skape møteplasser hvor vanlige, men ofte vanskelige, utfordringer blant folk i menigheten kan deles, sier Agathe Syrdal Aanderaa.

Å oppleve støtte er til hjelp for å holde ut og komme seg gjennom utfordrende livssituasjoner. Mange har tydelige erfaringer av Guds hjelp i vanskelige perioder, mens andre kan oppleve at livssituasjonen har gjort det vanskelig å føle seg hjemme i det kristne fellesskapet, eller at Gud har opplevdes fjern eller fraværende. I høst vil OmB invitere til samlinger, hvor folk som er berørte av tilsvarende situasjon, kan møtes for å dele erfaringer, og be sammen. 

- Her i fellesskapet er vi folk i alle slags livssituasjoner, og heldigvis er det mye bra som skjer i livene til folk. Krevende, stressende eller smertefulle opplevelser kan man ofte bli gående alene med, for det synes ikke nødvendigvis på utsiden, så andre vet kanskje ikke om det. Og det kan være vanskelig, eller skamfullt, å si noe om hvordan man har det, ofte forsterket av at det kan virke som om de andre fikser livene sine så bra, sier Agathe, som leder Jeg også-arbeidet.

Samtale rundt et bord

Til daglig jobber hun som psykolog, og det har vært viktig for henne å lage trygge rammer rundt kveldene, både for den som innleder til samtale, og for de som deltar. Hver samling har ett tema, og mennesker som er personlig berørte av dette, kan melde seg på. De som innleder til samtale, er mennesker i menigheten som selv har erfaringer med temaet som de ønsker å dele.  
 
- Det er mange i kirka vår som har mye livserfaring å dele av, og en samtale rundt et bord, kan være en god arena, fortsetter Agathe. 

Samlingene er for tre til tolv personer og kun én kveld, og ledes av samtalevert. Flere ganger har OmB arrangert kvelder for nybakte fedre og mødre, og ideen til «Jeg også...»-samlingene kom på en av disse.

Har utviklet nytt konsept for erfaringsdeling

- Det gikk opp for oss hvor bra det kan være å dele noe som alle i rommet har en felles erfaring av. Da kan man snakke friere og med større gjenkjennelse. Det slo oss at denne formen for samling også må kunne fungere for andre livssituasjoner enn å bli mamma eller pappa, sier pastor Erik Andreassen.

Mange mulige temaer

Konseptet testes denne høsten med seks temaer over tre kvelder. I denne omgang er det blant annet «å leve med en som ikke tror» og «å erfare ufrivillig barnløshet», som blir tematisert. Men i idemyldringen har foreløpig mer enn tretti mulige temaer blitt listet opp, noe som kan gi rom for en rekke «jeg-også»-samlinger i årene som kommer, om forsøket denne høsten blir vellykket.
 
- Vi tror samtalene vil være til hjelp for dem som kommer. Og så er bra i seg selv å kommunisere at det finnes flere mennesker i vårt fellesskap som har vært igjennom disse livssituasjonene. Vi som leser og ber for bønnelappene etter gudstjenesten, vet jo hva som rører seg i menigheten. Noen av temaene kan det også være knyttet skam til, og derfor er det bra at noen kan si; «Jeg også har hatt det sånn!», sier Erik.

Han sier også at samlingene er et viktig supplement til det som allerede skjer i menighetens smågrupper.

- Dette er kun én kveld, men det at alle i rommet er berørt av samme tematikk, skaper en annerledes dynamikk i samtalen, sier han.

Trygghet

Agathe sier en viktig samtale i forberedelsen til kveldene, har vært vurderinger knyttet til hvilke tema som kan egne seg for denne type samlinger, og om det kan oppstå vanskeligheter i etterkant for de som har deltatt. 
 
- Vi ønsker jo å legge til rette for åpne og sanne samtaler om hvordan livene våre faktisk er, også er det opp til den enkelte hva de ønsker, og kjenner det naturlig, å dele. Gruppa må bli enige om at det som skjer i gruppa, blir i gruppa, slik at det blir trygt å dele. Det er viktig for oss å hjelpe folk videre til annen type veiledning, om det skulle være ønske eller behov for det, avslutter hun.

Trykk her for mer informasjon, oversikt over høstens temaer og påmelding.

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Veien hit

Finn frem

Powered by Cornerstone