Aktuelt>Ett år med Jesus - og kirkeårets tekster
17.12.2019
Ett år med Jesus - og kirkeårets tekster

Fra 1.søndag i advent og ett år fremover, skal Oslo misjonskirke Betlehem ha kirkeårets tekster som utgangspunkt for forkynnelsen. 
- En mulighet for menigheten til å følge samme rytme, til å gå sammen med Jesus sammen, sier pastor Erik Andreassen.

Frikirkeligheten har ulik praksis hva gjelder utvalg av temaer og tekster for forkynnelsen. I Oslo misjonskirke Betlehem er det vanligvis ulike temaserier, eller det er opp til den enkelte forkynner å velge tekst, i dialog med pastorteamet i menigheten. I 2012 ble kirkeårets tekster brukt for først gang, i alle fall i nyere historie, og i 2020 gjentas dette.

- Jeg ser jeg frem til å fordype med i tekster om Jesus jeg aldri har prekt over, sier pastor Erik Andreassen. I tillegg gir det oss som menighet en mulighet til å sammen lese de bibeltekstene som leder opp til de ulike søndagene, fortsetter han. 

Så litt ned på det

Kirkeåret er en liturgisk kalender med kristne høytider og merkedager. Kalenderen er strukturert rundt Jesu liv og gjerning, som gjenoppleves hvert år. De historiske kirkene bruker kirkeåret, om enn i litt ulike varianter. OmB kommer til å bruke tekstrekkene som også brukes i Den Norske Kirke og de fleste andre som bruker kirkeårets tekster i Norge.

- «Kirkeårets tekster» var nok noe jeg så litt ned på for en del år siden. Jeg forbant det med noe rigid og uinspirert. At noen andre må definere utgangspunktet for preken. Men det er ikke sikkert jeg har hatt  spesielt mye større bredde heller, om man tenker etter, sier Erik.

Betydningen av Bibelen

OmB kommer i denne omgang til å følge kirkeåret frem til den siste søndagen i november 2020, «domssøndagen». Det vil også være søndager hvor det velges andre tekster eller tema. 

- For et par år siden begynte vi å ha tekstlesning som et fast, selvstendig element i gudstjenesten. Før det ble Bibelen bare lest fra i den grad forkynneren brukte bibeltekster, og det var varierende. Det er jo litt ironisk i en menighet som vår, som holder Bibelens ord så høyt. Nå hører menigheten Bibelen lest hver søndag, og det neste året blir også denne teksten alltid utgangspunkt for preken, sier pastoren.

I tillegg til søndagens prekentekster, kan man følge Bibelselskapets leseplan (dagens tekst finnes også på nett ), hvor det er en daglig tekst som leder frem mot søndagens gudstjeneste. Menigheten kan dermed lese Bibelen sammen, selv om man er hver for seg. 

- Vi tror kirkeåret gir oss noen rammer, som både kan virke disiplinerende og gi rom for nytt liv. Kreativiteten kan blomstre vel så mye når man har noen klare grenser å forholde seg til, sier Erik.

Søndagens tekster 2019/2020: 

1. søndag i adventstiden – Søndag 1. desember 2019
Matt 21,1–11 Inntoget i Jerusalem

2. søndag i adventstiden – Søndag 8. desember 2019
Joh 14,1–4 Jeg vil ta dere til meg

3. søndag i adventstiden – Søndag 15. desember 2019
Matt 11,2–11 Jesus og Johannes

4. søndag i adventstiden – Søndag 22. desember 2019
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Julaften – Tirsdag 24. desember 2019
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Romjulssøndag – Søndag 29. desember 2019
Matt 2,13–15 Flukten til Egypt

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 5. januar 2020
Matt 2,1–12 Vismennene hyller Jesus

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 12. januar 2020
Matt 3,13–17 Jesus blir døpt

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 19. januar 2020
Joh 2,1–11 Bryllupet i Kana

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 26. januar 2020
Luk 18,35–43 Den blinde ved Jeriko

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 2. februar 2020
Mark 2,1–12 Jesus og den lamme mannen

Såmannssøndag – Søndag 9. februar 2020
Luk 8,4–15 Såmannen og jordsmonnet

Kristi forklarelsesdag – Søndag 16. februar 2020
Matt 17,1–9 Disiplene får se Jesu herlighet

Fastelavnssøndag – Søndag 23. februar 2020
Joh 17,20–26 Så kjærligheten kan være i dem

1. søndag i fastetiden – Søndag 1. mars 2020
Matt 4,1–11 Jesus blir fristet

2. søndag i fastetiden – Søndag 8. mars 2020
Matt 15,21–28 Den kanaaneiske kvinnen

3. søndag i fastetiden – Søndag 15. mars 2020
Luk 11,14–28 Jesu makt over urene ånder

Maria budskapsdag – Søndag 22. mars 2020
Luk 1,26–38 Budskapet til Maria

4. søndag i fastetiden – Søndag 29. mars 2020
Joh 11,45–53 Ett menneske dør for folket

Palmesøndag – Søndag 5. april 2020
Joh 12,12–24 Inntoget og grekerne

Påskedag – Søndag 12. april 2020
Luk 24,1–9 Jesus står opp

2. søndag i påsketiden – Søndag 19. april 2020
Joh 21,1–14 Peters fiskefangst

3. søndag i påsketiden – Søndag 26. april 2020
Joh 10,11–18 Den gode gjeteren

4. søndag i påsketiden – Søndag 3. mai 2020
Joh 16,16–22 Sorgen skal bli til glede

5. søndag i påsketiden – Søndag 10. mai 2020
Joh 15,1–8 Det sanne vintre

6. søndag i påsketiden – Søndag 17. mai 2020
Luk 18,1–8 Enken og dommeren

17. mai – Søndag 17. mai 2020
Luk 1,50–53 Fra slekt til slekt

Søndag før pinse – Søndag 24. mai 2020
Joh 15,26–27 Talsmannen og dere skal vitne

Pinsedag – Søndag 31. mai 2020
Joh 20,19–23 Ta imot Ånden

Treenighetssøndag – Søndag 7. juni 2020
Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. juni 2020
Matt 3,11–12 Johannesdåp og dåp med Ånden

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. juni 2020
Luk 14,15–24 Det store gjestebudet

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 28. juni 2020
Mark 10,17–27 Jesus og den rike mannen

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. juli 2020
Matt 7,15–20 Falske profeter

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. juli 2020
Luk 5,1–11 Peters fiskefangst

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. juli 2020
Luk 15,1–10 Sauen og sølvmynten

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. juli 2020
Matt 6,19–24 Det udelte hjertet

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. august 2020
Matt 11,28–30 Jeg vil gi dere hvile

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. august 2020
Luk 5,27–32 Å kalle syndere til omvendelse

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. august 2020
Matt 23,37–39 Som en høne samler kyllingene

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. august 2020
Matt 6,24–34 Vær ikke bekymret for livet

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. august 2020
Matt 25,14–30 Talentene

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. september 2020
Matt 20,1–16 Arbeiderne i vingården

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. september 2020
Matt 5,38–48 Elsk deres fiender

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. september 2020
Mark 7,31–37 Jesus sa til den døve: Effata

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. september 2020
Joh 11,17–29 og/eller 30–46 Jesus vekker opp Lasarus

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 4. oktober 2020
Matt 8,14–17 Jesus helbreder Peters svigermor

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. oktober 2020
Matt 5,20–26 Men jeg sier dere

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. oktober 2020
Joh 11,1–5 Jesu venner i Betania

Bots- og bønnedag – Søndag 25. oktober 2020
Luk 13,22–30 Er det få som blir frelst?

Allehelgensdag – Søndag 1. november 2020
Matt 5,1–12 Saligprisningene

23. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. november 2020
Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen

24. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. november 2020
Joh 6,63–69 Du har det evige livs ord

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 22. november 2020
Matt 25,31–46 Dommen

(overskriftene er hentet fra kirken.no)

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Veien hit

Finn frem

Powered by Cornerstone