Aktuelt>Uttalelse om Leve Sammen
28.10.2022
Uttalelse om Leve Sammen

Det har blitt offentlighet rundt en teologisk samtale vi har i vår menighet.
Vi velger å publisere dokumentet som ble sendt ut til våre medlemmer og aktive 10.oktober, i forkant av samtalekvelden 11.oktober. Du finner dokumentet her som PDF.

Det er noen momenter lederskapet (styret+pastorer) vil presisere:

 1. Lederskapets forslag til ståsted og praksis er nettopp det: Et forslag og et utgangspunkt for den videre samtalen. 
Forslaget var, på tidspunktet det ble sendt ut, så langt lederskapet opplevde å komme etter å ha samtalt, drøftet og jobbet med en tekst over en lang periode. Vår tanke med å sende det ut var å få innspill fra menigheten, for så å kunne jobbe videre med det. Det er vi i gang med. 
 
2. Dokumentet er altså ikke et forslag til vedtak. Det skal ikke stemmes over i sin nåværende form. Lederskapet tar innspill, reaksjoner og tilbakemeldinger på største alvor, og tar alle disse med oss i vårt videre arbeid. Det er også viktig å vite at lederskapet det siste halve året har endret sammensetning, og at det naturlig nok også vil være med på å prege det videre arbeidet. 
 
3. Det råder forskjellige teologiske syn og ståsteder innad i lederskapet. Det er også nevnt i forslaget, men burde kanskje ha kommet tydeligere frem. Det vi et helt enige om, er at denne samtalen er viktig å ta.  Vi har også et felles mål at vi som fellesskap kan klare å leve sammen, til tross for forskjellige ståsteder og syn. 

(Foto: Maleriet "Rotfestet" av Anne Kristin Hagesæther, fra kirketorget vårt)

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone