Gudstjenestens fire deler

Litt mer om gudstjenesten

Gjennom kirkens tradisjon har det vært vanlig å tenke at gudstjenesten har fire deler. Slik tenker også vi, og selv om de ulike delen alltid er med, er hver gudstjeneste unik og det er variasjon i den enkelte gudstjenestes uttrykk. 

SAMLING

Første del. Vi kommer sammen til gudstjeneste. Vi synger om Gud, som er den som inviterer oss til å feire gudstjeneste. Vi ønsker hverandre velkommen, ber og samler oss som fellesskap. Det er i denne delen vi også har kirkelige handlinger som dåp og barnevelsignelse, og det er også her vi er sammen som storfamilie hvor også barna har sin plass.

ORDET

Vi ber for Oslo, for verden og for menigheten. Vi hører Guds ord lest - og vi øver oss i å lytte. Hos oss har også preken, utleggelsen av ordet, en sentral plass. 

BORDET

Vi inviteres til nattverdsbordet - alle som vil ha med Jesus å gjøre. Samtidig med nattverden synger vi, og man kan be på ulike måter og ved ulike "stasjoner" i rommet. Vi har innsamling - kollekt - som minner oss om at alt vi har fått en gave, også pengene våre.

UTSENDELSE

Vi forbereder oss på uke som kommer, og blir sendt ut, tilbake til hverdagen, jobb, familie og nabolag. 

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone