Smågrupper

Våren 2019 spurte vi folk hva som er bra med å være med i en smågruppe. Her er noen av svarene:

 

Smågruppa utvider vennskap og åpner opp hjertet i trygge forhold. 

Kommer tettere på hverandre enn i gudtjenester.

Kan ikke slutte, det er livsessensielt.

Smågruppa er et viktig åndelig fellesskap og vi har gode vennskap i gruppa. Fint å kunne snakke om, og be om, ting sammen.

Tettere relasjoner med mennesker jeg ellers ikke hadde vært like mye sammen med. Ekstra støtte og forbønn i perioder man trenger det.

"Smågrupper" er små grupper som møtes i hjem eller på kaféer eller hvor det måtte passe, for sammen å dele tro og hverdag, bønn og bibel.

Smågruppene i OmB ser ser i hovedsak slik ut:

  • Fire til tolv personer.
  • Møtes som regel annenhver uke.
  • Har en leder eller i allefall en kontaktperson.
  • Består av enten bare menn, bare kvinner, bare par, eller en miks.
  • Har minst disse tre elementene: Fellesskap, bønn, bibel. Ofte inneholder samlingene også et måltid i en eller annen form.
  • Mange av gruppene tar utgangspunkt i forkynnelsen i gudstjenesten.

Sammen med hvem?

Det er mulig å melde interesse for smågruppe, og så vil vi gjøre hva vi kan for å finne en passende smågruppe til deg. Vi klarer ikke alltid å oppfylle alle ønsker, men vi gjør vårt beste.

Vi vil også oppfordre folk til selv å samle seg til en smågruppe, og melde seg på samlet. Vi legger ikke opp til at gruppene må deles om de blir store, men det er en bra ting om det skjer, og vi ønsker at alle grupper skal være åpne for å ta inn nye.

Send en mail til smagrupper@oslomisjonskirke.no dersom du har spørsmål eller ønsker å være med i en smågruppe. Du kan også kontakte Per. A Noreng.

Smågrupper

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

Powered by Cornerstone