Barn og unge

Vi vil at Oslo misjonskirke Betlehem skal være en kirke for hele livet, et raust fellesskap der barn og unge kan vokse i tro og relasjoner. Barn og ungdom er viktige i vår menighet, og vi ønsker at Jesus skal bli tydelig i og gjennom det som skjer i menighetens arbeid med 0-20. Vi tror at både hjemmet og menigheten betyr mye for hvordan barnets tro og liv skal utvikle seg. Hver for seg kan både hjem og kirke gjøre mye. Men om vi kombinerer de to, vil det forsterke både hjemmets og kirkens betydning, noe som kan bety mye for den unges veivalg. Derfor jobber vi for å være en kirke som utruster foreldre i de ulike fasene barna er i. For det vi gjør i dag, får betydning i morgen!

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone