Internasjonalt arbeid

Oslo misjonskirke Betlehem (OmB) er via Misjonskirken Norge og Misjonskirken Ung engasjert i misjons- og bistandsprosjekter i flere land. Vi ønsker en bredde i vårt engasjement og har bevisst valgt å støtte prosjekter på flere av kontinentene der Misjonskirken Norge driver arbeid. Vi er derfor med og støtter arbeid i Kongo-Brazzaville, Colombia, Kina, Polen og Afghanistan.

I Misjonskirken Norge er internasjonalt arbeidet sett på som et felles ansvar for menighetene, med følgende målsetting: ”Utfordre og hjelpe menigheter til i fellesskap å virkeliggjøre det verdensvide misjonsoppdrag inntil Jesus kommer.”

Gjennom vårt engasjement vil vi

  • være med å forkynne evangeliet til frelse for alle folkeslag
  • være med å etablere og styrke lokale og nasjonale kirker som selv driver misjon
  • være med å ta ansvar for hele mennesket

Vi mener det er viktig å være trofaste mot prosjektene vi har valgt og yte støtte over tid. I Misjonskirken er det en felles forståelse for at en kommer lengst med ressursene ved å samarbeide om målsettingen. Sammen kan vi gi prosjektene kontinuerlige ressurser og arbeiderne trygge rammer, samtidig som det jobbes for fremtidig selvstendighet i mange prosjekter.

Vi støttter arbeid i Colombia, Kina, Kongo, Polen og Afghanistan.

Du kan lese utfyllende om prosjektene på Misjonskirken Norge og Misjonskirken Ung sine nettsider.

Misjonsrådet følger opp vårt internasjonale arbeidet. Rådet ledes av Rita Nottveit. 

 

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone