Smågrupper

"Smågrupper" er små grupper som møtes regelmessig hjemme hos hverandre eller hvor det måtte passe for å dele tro og hverdag, bønn og bibel. Vi ønsker at alle i OmB skal få tilbud om å være med i en smågruppe.

Kort om smågruppene:

 • Består gjerne av 6-8 personer.
 • Møtes jevnlig, gjerne hver andre eller tredje uke.
 • Har en leder/kontaktperson.
 • Smågruppene kan være pargrupper, mannsgrupper, kvinnegrupper, geografiske grupper o.l.
 • Samlingene består av fellesskap, bønn og bibel, og ofte et måltid.
 • Mange av smågruppene tar utgangspunkt i forkynnelsen i gudstjenesten og spørsmål derfra. Andre smågrupper bruker andre opplegg eller tar for seg kapitler i Bibelen.

De som er med i en smågrupper møtes vanligvis hjemme hos hverandre gjerne hver andre eller tredje uke. Da spiser man sammen, prater om livet og Jesus og ber for hverandre. Smågruppene er et bra sted for å dele sitt eget vitnesbyrd om Jesus og der kan man få forbønn og eller be for andre.

Hvorfor?

I 2019 spurte vi folk hva som er bra med å være med i en smågruppe. Her er noen av svarene:

 • Smågruppa er et viktig åndelig fellesskap og vi har gode vennskap i gruppa. Fint å kunne snakke om, og be om ting sammen.
 • Kommer tettere på hverandre enn i gudstjenester.
 • Kan ikke slutte, det er livsessensielt.
 • Tettere relasjoner med mennesker jeg ellers ikke hadde vært like mye sammen med. Ekstra støtte og forbønn i perioder man trenger det.
 • Smågruppa utvider vennskap og åpner opp hjertet i trygge forhold.

For info om påmelding til smågrupper, gå til denne siden. 

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone