OM OSS

SIDEN 1877

Oslo misjonskirke Betlehem er en kristen menighet som tilhører kirkesamfunnet Misjonsforbundet. Menigheten ble stiftet i 1877. Vi er alle slags mennesker i fellesskap rundt Jesus, og møtes på Abildsø og over alt hvor livet leves.

FELLESSKAPSHUSET

Fellesskapshuset er også et navn som brukes om lokalene til Oslo misjonskirke Betlehem. Vi leier ut bygget til kurs, , konsrter, konferanser og selskaper. Bygget stod ferdig januar 2008 og ble reist med følgende visjon: ”Et fellesskapshus for alle generasjoner, med rom for hele mennesket”. Mer på www.fellesskapshuset.no

Vår visjon

Gjøre Jesus tydelig

Vi ønsker å være dyptgående opptatt av Jesus og vi vil at han skal få stadig større plass i våre liv og vårt fellesskap. Vi vil være hans etterfølgere og oppdage mer og mer hvem han er og hva han vil.
For vi tror kirken er Jesu kropp, og derfor er det vår bønn at vårt hjerte skal brenne for det hans hjerte brenner for, og at våre hender og føtter skal være hans hender og føtter. Og vi er overbevist om at det Jesus er og har er gode nyheter for alle mennesker på alle måter. Derfor vil vi at de nyhetene blir merkbare og tydelige for stadig flere. Derfor er vår visjon i Oslo misjonskirke Betlehem å gjøre Jesus tydelig.

Våre verdier

rotfestet

Vi vil være dyptgående, og ikke dyrke overflater og kjappe, tilsynelatende resultater. Og vi tror at dersom vi skal være åpne for fremtiden så trenger vi fundament og forankring, og folk før oss har vist vei. Bibelen viser oss hvilken historie vi er en del av, og derfra henter vi veiledning, kraft og inspirasjon.

raus

Alt vi har, er en gave fra Gud. Fra den minste lille ting til universet vi lever i. Vi har fått alt ufortjent og gratis og Gud krever ikke noe igjen, men vil at vi skal gi det videre. Det er det den kristne bevegelsen alltid har handlet om. Raushet handler om alt vi har og hvordan vi er mot våre medmennesker.

relevant

Relevant kan bety ”å ha betydning for”. Vi ønsker å ha betydning for verden rundt oss, og derfor er vi i bevegelse og endring. For vi vil svare på de spørsmål som stilles, dekke behov som finnes og kommunisere på en måte folk forstår.

I fokus

MENIGHETSPLANTING

Vi er involvert i flere menighetsplantinger - oppstart av nye kirker. Vår menighet var også en "menighetsplanting" en gang, og nå lnsker vi å bidra til oppstarten av flere levekraftige menigheter i Oslo omegn.

HENSIKT OG OPPDRAG

Vi er alle slags mennesker i fellesskap rundt Jesus.

Vi vil virkeliggjøre misjonsbefalingen og vise Guds kjærlighet i praksis i bydelen, i Oslo, i andre land og over alt hvor livet leves.

HISTORIEN

Oslo misjonskirke Betlehem har en lang historie og regner 23.september 1877 som sin stiftelsesdato. Men allerede i 1866 begynte de første gruppene å møtes. Dette gjør OmB til en av de eldste menighetene i Oslo. Her kan du lese noen glimt fra historiebøkene.

Read More

MISJONSKIRKEN NORGE

Oslo misjonskirke Betlehem er en del av kirkesamfunnet Misjonskirken Norge (tidl. Misjonsforbundet), og barne- og ungdomsarbeidet er organisert i Misjonskirken UNG. Misjonskirken Norge er en enhetsbevegelse som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon. Misjonskirken Norge har ca 9000 medlemmer i ca 100 misjonskirker rundt i landet.

Read More

LEDERSKAP

Oslo misjonskirke er organisert som en forening, med årsmøte som øverste organ. De velger et lederskap (styre) som leder menigheten. Den daglige ledelsen er delegert til hovedpastor.
Leder av lederskapet er Andreas Løland.

Read More

ANSATTE

Erik Andreassen
Hovedpastor

P: 23168060
Per A Noreng
Pastor

P: 900 14 916
Margot Dahl
Barne- og familiepastor

P: 402 30 534
Jorid Gamst Tvedt
Administrasjonsleder
P: 23 16 80 64 / 474 88 470
Janne Ringen-Vatnedalen
Menighetskoordinator

P: 23168060
Daniel Brændeland
Ungdomsarbeider

P: 41499975
Ole Andreas Høyberg
Musikalsk leder

P: 934 89 899
Knut Østbye
Regnskapsfører

P:
Mebrehit Alema
Renholder

P:
André Najafzadeh
Vaktmester

P: 47487864
Translate »