Beklager våre midlertidige sider, men trykk undersidene i menyen over for mer informasjon om oss.
(og følg oss på Facebook!)

Men noen korte fakta:

  • Vår menighet ble stiftet i 1877.
  • Har omtrent 550 medlemmer (en av Norges største frimenigheter).
  • Har 11 ansatt fordelt på omtrent 7 årsverk. Tre av dem pastorer.
  • Har et stort barne- og familiearbeid og er en menighet for alle generasjoner.
  • Driver Fellesskapshuset og Abildsø Menighetsbarnehage.
  • Er organisert som en forening, med årsmøtet som øverste organ, som igjen velger styret/lederskap, som igjen har delegert daglig drift til hovedpastor som leder staben.
  • Har selvstendig økonomi, finansiert av medlemmene. Omtrent 3 % av inntektene er såkalt «statsstøtte». Bygget er selvfinansiert.
  • Menigheten er tilknyttet Misjonskirken Norge, men medlemskap i trossamfunnet er frivillig. Omlag halvparten av foreningens medlemmer har Den Norske Kirke som trossamfunn.
  • Erik Andreassen er hovedpastor, og har vært det siden 2010.
foto: Erlende Berge
foto: Erlend Berge

 

Translate »