LEDERSKAP

Lederskapet møtes annenhver tirsdag kveld, og starter alltid med en bønn, bibel og fellesskap.
Lederskapet møtes på tirsdager, og starter alltid med en bønn, bibel og fellesskap.

Oslo misjonskirke er organisert som en forening, med årsmøte som øverste organ.

De velger et lederskap (styre) som leder menigheten. Den daglige ledelsen er delegert til hovedpastor.

Leder av lederskapet er Andreas Løland.
Ellers består lederskapet pr 2016 av:

 • Magne Søsveen Eriksen
 • Elisabeth Bø
 • Line Vigdal
 • Marianne Lefsaker-Johansson
 • Dirk Corider
 • Anne Kristine Walseth
 • Viggo Koch
 • Per A. Noreng (pastor)
 • Erik Andreassen (pastor)
 • Jorid Tvedt (admin.leder)

Ta kontakt med kontoret for kontaktinfo til lederskapet.

Driftsstyre

Menigheten har også et eget driftstyre. Disse har delegert ansvar for bygg og utleie – det vi kaller Fellesskapshuset.
Leder av driftsstyret er Sveinung Dyrdal.

Ellers består driftsstyret pr 2016 av:

 • Sveinung Dyrdal (leder)
 • Rolf Møkleby
 • Jarle Abelson
 • Svein Busch Iversen
 • Jorid Tvedt (admin.leder)
 • Øystein Torp (vaktmester)
Translate »