Oslo misjonskirke Betlehem er en del av Misjonsforbundet, og barne- og ungdomsarbeidet er organisert i Misjonsforbundet UNG.

Om Misjonsforbundet

Menighetene varierer i størrelse og er spredt over hele landet. Det meste av arbeidet foregår i menighetene: gudstjenester, møter, barnearbeid, korvirksomhet, ungdomsforeninger, speider og så videre. Det er om lag 8200 medlemmer i Misjonsforbundets menigheter. I tillegg går en rekke mennesker som er medlemmer i Den norske kirke fast i menighetene.

Misjonsforbundet er en enhetsbevegelse som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon. Innen Misjonsforbundet er det frihet med hensyn til utmelding av statskirken, barnedåp eller voksendåp, nattverdsforståelse med mer.

Misjonsforbundet eier og driver Ansgarskolen i Kristiansand. Her blir unge mennesker fra mange kirkesamfunn utrustet til tjeneste, enten på Ansgar Bibelskole eller på Ansgar Teologiske Høgskole. Fra starten av har Misjonsforbundet vært med i ledelsen av Finnerud gård, et behandlingshjem for rusmisbrukere.

Misjonsbladet inspirerer og informerer med aktuelt stoff fra inn- og utland. Misjonsforbundet UNG er en egen organisasjon som satser på barne-, speider- og ungdomsarbeid.

Misjonsforbundet er opptatt av det som samler de kristne. Mottoet «Guds barns enhet og menneskers frelse» demonstrerer hva som er viktig. Hovedstrategien sier noe om hva Misjonsforbundet ønsker å stå for og prioritere i sitt arbeid.

Blant personer som har stått sentralt i Misjonsforbundets arbeid, nevnes grunnleggerne av Modum Bad Nervesanatorium, Gordon Johnsen, av Håpets Havn i Hong Kong, Annie Skau Berntsen, og av Sandom retreatsenter og Tomasgården, Edin Løvås.

misjonsforbundet-logo

Translate »