Om visjonen vår (Gjøre Jesus tydelig):

Vi ønsker å være dyptgående opptatt av Jesus og vi vil at han skal få stadig større plass i våre liv og vårt fellesskap. Vi vil være hans etterfølgere og oppdage mer og mer hvem han er og hva han vil. For vi tror kirken er Jesu kropp, og derfor er det vår bønn at vårt hjerte skal brenne for det hans hjerte brenner for, og at våre hender og føtter skal være hans hender og føtter.
Og vi er overbevist om at det Jesus er og har er gode nyheter for alle mennesker på alle måter. Og vi vil at de nyhetene blir merkbare og tydelige for stadig flere.
Derfor er vår visjon i Oslo misjonskirke Betlehem å gjøre Jesus tydelig.

Om verdiene våre:

Rotfestet

Vi vil være dyptgående, og ikke dyrke overflater og kjappe, tilsynelatende resultater. Og vi tror at dersom vi skal våre åpne for fremtiden så trenger vi fundament og forankring, og folk før oss har vist vei. Bibelen oss hvilken historie vi er en del av, og derfra henter vi veiledning, kraft og inspirasjon.

Raus

Alt vi har, er en gave fra Gud. Fra den minste lille ting til universet vi lever i. Vi har fått alt ufortjent og gratis og Gud krever ikke noe igjen, men vil at vi skal gi det videre. Det er det den kristne bevegelsen alltid har handlet om. Det handler om alt vi har og hvordan vi er.

Relevant

Relevant kan bety ”å ha betydning for”. Vi ønsker å ha betydning for verden rundt oss, og derfor er vi i bevegelse og endring. For vi vil svare på de spørsmål som stilles, dekke behov som finnes og kommunisere på en måte folk forstår.


Oslo misjonskirke Betlehem er en del av Misjonskirken Norge, og barne- og ungdomsarbeidet er organisert i Misjonskirken UNG.

Om Misjonskirken Norge

Menighetene varierer i størrelse og er spredt over hele landet. Det meste av arbeidet foregår i menighetene: gudstjenester, møter, barnearbeid, korvirksomhet, ungdomsforeninger, speider og så videre. Det er om lag 10.000 medlemmer i Misjonskirkens menigheter.

Menighetene i Misjonskirken Norge er selvstendige, med årsmøte i den enkelte menighet som øverste organ.

Misjonskirken er en enhetsbevegelse som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon. Innen Misjonskirken er det frihet med hensyn til utmelding av statskirken, barnedåp eller voksendåp, nattverdsforståelse med mer.

Misjonskirken eier og driver Ansgarskolen i Kristiansand. Her blir unge mennesker fra mange kirkesamfunn utrustet til tjeneste, enten på Ansgar Bibelskole eller på Ansgar Teologiske Høgskole. Fra starten av harMisjonskirken vært med i ledelsen av Finnerud gård, et behandlingshjem for rusmisbrukere.

Misjonskirken er opptatt av det som samler de kristne. Mottoet «Guds barns enhet og menneskers frelse» demonstrerer hva som er viktig. Hovedstrategien sier noe om hva Misjonskirken ønsker å stå for og prioritere i sitt arbeid.

I Oslo misjonskirke Betlehem er omtrent halvparten av menighetsmedlemmene også medlemmer i Den Norske Kirke, og menigheten har medlemmer med bakgrunn fra de fleste kristne trossamfunn (og religioner/livssyn).

Blant personer som har stått sentralt i Misjonskirken arbeid, nevnes grunnleggerne av Modum Bad Nervesanatorium, Gordon Johnsen, av Håpets Havn i Hong Kong, Annie Skau Berntsen, og av Sandom retreatsenter og Tomasgården, Edin Løvås.

 

 

Translate »