Vår tro

Vi er en kristen kirke. Vi samles om Jesus Kristus og i bekjennelsen av Den Treenige Gud. Vi tror budskapet om Jesus Kristus er gode nyheter for alle mennesker, og dette budskapet er vi samlet om og vil dele med andre. Bibelen forteller om Jesu liv, død og oppstandelse, og Bibelen er rettesnor for lære og et kristent liv.

Et vanlig spørsmål vi får, er: "Hva er forskjellen på dere og Den Norske Kirke?" Om man zoomer litt ut, kan man si at forskjellen er helt minimal. Vi og Den Norske Kirke er kristne kirker og bekjenner og tror på det samme, sammen med katolikker, ortodokse, pinsevenner og andre kristne. Og vi samarbeider med alle, og er sentrale i felleskristne sammenhenger.

Så kan man zoome litt lenger inn, og da kan f.eks si at Den Norske Kirke er en luthersk kirke, mens vi ikke er det. Vi har ingen andre bekjennelsesskrifter enn Bibelen. Vi bruker "Den apostoliske trosbekjennelse" når i skal bekjenne vår tro, som også Den Norske Kirke, og alle kristne kirker, gjør. 

Så kan man zoome enda mer inn og se at det er flere forskjeller i teologi og praksis. Vi tilhører en tradisjon med fokus på "det almenne prestedømme" - at alle kristne kan ha alle oppgaver (ikke prester/ordinerte). Vi holder også frem troen - den personlige bekjennelsen til Jesus, som det frelsende, selv om dåp og nattverd formidler denne troen. Vi har en noe friere gudstjenesteform, og menigheten er organisert som en demokratisk forening.

Noe av det mest unike med Misjonskirken Norge, er vår samvittighetsfrihet. Da vårt kirkesamfunn ble grunnlagt på slutten av 1800-tallet, var det flere teolgiske spørsmål som trengte avklaring. Hva skulle misjonsforeningene mene i disse spørsmål? Man kom da til enighet om at man skulle gi hverandre samvittighetsfrihet i disse spørsmål. Dette kommer f.eks til uttrykk gjennom at vi både praktiserer barnedåp og barnevelsignelse. Ved barnevelsignelse vil da barnet selv kunne la seg døpe på sin egen bekjennelse til åvr felles tro, på et senere tidspunk. 

Misjonskirkens motto er: Guds barns enhet og menneskers frelse. 

Les om vår tro og tradisjon på Misjonskirken sine sider.

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone