Lederskap og driftsstyre

Oslo misjonskirke er organisert som en forening, med årsmøtet som øverste organ. Årsmøtet velger et lederskap (styre) som leder menigheten. Den daglige ledelsen er delegert til hovedpastor.

Lederskapet 2022 ledes av Jorid Gamst Tvedt og består av:

Fra venstre: Erik Andreassen (hovedpastor og daglig leder), Elisabeth Bø, Anne Kristine Walseth, Kristine Rudstaden, Amund Areklett, Jorid Gamst Tvedt (leder). Det valgte styret utgjør sammen med pastorene menighetens lederskap.

 

Lederskap og driftsstyre

 

Menigheten har også to andre styrer som rapporterer til lederskapet; Drifstyret og styret for vår barnehage; Abildsø menighetsbarnehage. 

Driftsstyret har ansvar for bygg og utleie - det vi kaller Fellesskapshuset. Leder av driftsstyret er Øyvind Sten Bjerkseth. Barnehagestyret ledes av Sverre Walseth.

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone