Korte fakta

  • Oslo misjonskirke Betlehem (OmB) ble stiftet i 1877.
  • Har omtrent 550 medlemmer.
  • Har 13 ansatt fordelt på omtrent 7,5 årsverk. Tre av dem pastorer.
  • Har et stort barne- og familiearbeid og er en menighet for alle generasjoner.
  • Driver Fellesskapshuset og Abildsø Menighetsbarnehage.
  • Er organisert som en forening, med årsmøtet som øverste organ, som igjen velger styre/lederskap, som igjen har delegert daglig drift til hovedpastor som leder staben.
  • Har selvstendig økonomi, finansiert av medlemmene. Omtrent 3 % av inntektene er såkalt «statsstøtte». Bygget er selvfinansiert.
  • Menigheten er tilknyttet Misjonskirken Norge, men medlemskap i trossamfunnet er frivillig. Omlag halvparten av menighetens medlemmer har Den Norske Kirke som trossamfunn.
  • Erik Andreassen er hovedpastor og har vært det siden 2008.

Vedtekter 

Her kan du laste ned menighetens vedtekter.

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone