Medlemskap

Vi oppfordrer alle som har Oslo misjonskirke Betlehem som sitt fellesskap, til å bli medlemmer i menigheten. Man trenger ikke være medlem for å delta på noe av det som skjer her, men vi mener medlemskap er viktig for eierskap og tilhørighet.

To typer medlemsskap:

Medlem i menighet:

Dette er medlemsskapet i den demokratiske foreningen Oslo misjonskirke Betlehem. Du blir medlem basert på egen innmelding og på "egen tro og bekjennelse". 

I menighetenes statutter er de tre kriteriene for medlemskap i menigheten beskrevet. Menigheten er åpen for mennesker:

  • som tror på Jesus
  • som ønsker å leve etter Guds ord
  • som ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen

Når man blir tatt opp som medlem i menigheten, skjer normalt mottagelsen/bekreftelsen i en enkel og avslappet seremoni i en av våre gudstjenester. Et av Misjonskirkens særpreg, er at en også kan være medlem av et annet trossamfunn (f.eks Den Norske Kirke) og likevel være menighetsmedlem. 

Medlem i trossamfunnet:

Dette er medlemsskapet i trossamfunnet vår menighet tilhører, Misjonskirken Norge (tidligere Misjonsforbundet). Det er vanlig at man melder seg inn i trossamfunnet når man er aktiv og medlem i en Misjonskirke, men det er ikke et krav. Det er dette medlemsskapet som gjør at menigheten får økonomisk tilskudd fra stat/kommune (refusjon av kirkeskatt). Det er ingen kriterier for medlemsskap i trossamfunnet, og det er vanlig at barna blir skrevet inn i trosamfunnet ved barnevelsigne/dåp.

Dersom du vil melde deg inn i trosamfunnet, kan du ikke stå registrert i annet trossamfunn. Utmelding av for eksempel Den Norske Kirke, gjøres digitalt via deres nettsider

Skjema for søknad om medlemskap:
 

Ta kontakt med kontoret om du har spørsmål: kontor@oslomisjonskirke.no

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone