Besøkstjeneste

Det er en del eldre i kirken som sjeldent kommer seg ut og ikke lenger har samme mulighet for å delta i menighetsliv og gudstjenester som tidligere. Vi er en menighet som ønsker å ta hele mennesket på alvor også i denne fasen av livet. Besøkstjenesten er et eksempel på et konkret og viktig arbeid.

Vil du være med i besøkstjenesten? En time eller to en gang i måneden kan bety mye. Det kan være oppbyggelig for begge parter. Vi har alle noe å lære av hverandre på tvers av generasjoner. Bli med i besøkstjenesten og gjør en verdifull gjerning.

Praktisk informasjon: Det optimale er å få til ett besøk en gang i måneden, men alt er bedre enn ikke noe besøk. Har du spørsmål eller ønsker å bli med i besøkstjenesten, ta kontakt på e-post kontor@oslomisjonskirke.no

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone