Til høsten gjør menigheten en stor satsning der vi rekker hendene ut mot menneskene i nærmiljøet vårt. Heidi Koch Drønen er ansatt som prosjektleder i 80 % stilling. Heidi har lang erfaring fra diakonalt og sosialt arbeid gjennom Betanien diakonale stiftelse, og skal bidra i oppbyggingen av Nærmiljøsenteret. Dette er et økonomisk løft, og i en startfase vil menigheten garantere for ansettelsen. 

Har du mulighet til å gi en ekstra gave nå, slik at vi kan komme menneskene i nærmiljøet vårt i møte på en enda tydeligere måte?

Denne våren har vi sett noen løfterike tegn. 
Vi så barn som av ulike årsaker ikke har kunnet feire bursdagen sin, men som denne våren kunne gjøre det i regi av «Jippi barnebursdag». 
Vi så den uføre mannen midt i livet, hvor den ukentlige volleyballtreningen ble et høydepunkt, sammen med andre fra nabolaget. Vi så også gruppen med mødre, uten noen tilknytning til vår menighet, som dukket opp for fellesskap på åpent barseltreff.

Disse små pilotforsøkene på møteplasser i regi av Fellesskapshuset Nærmiljøsenter gir oss tro på vi kan skape en raus sosial og diakonal møteplass – for mennesker som trenger oss.

Har du mulighet til å bidra med en sommergave i denne startfasen?

Velsignet sommer!
 

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
post@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone