Frist for påmelding til konfirmasjon

Vi starter opp nytt konfirmantkull hvert år i september.

Det vil være et informasjonsmøte 22. mai 2024.
Ta kontakt med ansvarlig for konfirmasjonsarbeidet, Olai Govertsen, om du har spørsmål eller ønsker å komme. olai@oslomisjonskirke.no. 

Konfirmasjon 2025 blir lørdag 3. mai.

Å konfirmere seg er ikke en selvfølge. Valget å konfirmere seg, er et valg som innebærer å lære om kristen tro og menighet sammen med andre som er innstilt på det samme. Vi har et opplegg med undervisning og turer som vi mener er både ambisiøst og morsomt. Vi håper at våre konfirmanter skal oppleve hvor godt det er å kjenne Jesus. Samtidig er det viktig for oss at hver enkelt konfirmant skal kunne få rom til å tilnærme seg trosspørsmål på den måten han eller hun selv føler er riktig. Vårt konfirmantopplegg er et samarbeid mellom Follow, Misjonskirken Nesodden, Misjonskirken Oslo Syd, Misjonskirken i Kråkstad og Oslo Misjonskirke Betlehem.

Flere av våre tidligere konfirmanter har definert seg som ikke- troende og dette skal være greit. De som leder konfirmantarbeidet er kristne, og vil formidle den kristne troen så godt de kan, men vi vil ikke at noen skal føle seg presset til å tro eller mene noe de ikke kan stå for. Vi håper virkelig at konfirmasjonssamlingene kan være et sted vi sammen snakker om tro og tvil, og vi tror det er en berikelse for konfirmantundervisningen å ha utveksling av ulike meninger og erfaringer rundt tro. 

Frist for påmelding til konfirmasjon

Man blir ikke medlem av menighet eller trossamfunn ved å være konfirmant. Vi har heller ingen krav om dåp for å kunne konfirmere seg hos oss, i og med at vi ikke ser konfirmasjon som en stadfestelse av dåpen, men en forbønnshandling der vi ber Gud velsigne livet til hver enkelt konfirmant. Det er mulighet for å bli døpt i løpet av konfirmantåret dersom konfirmanten vil dette. Vi tilbyr en dåpsgudstjeneste på våren, men det er altså ikke noe krav. Konfirmasjon i OmB handler om fellesskap, undervisning og praksis.Vi setter fellesskap veldig høyt i opplegget vårt.

Formål med konfirmasjonsopplegget:

  • Gi konfirmantene en grunnleggende innføring i den kristne tro.
  • Introdusere menighetsliv for konfirmantene gjennom oppgaver og deltagelse.
  • Gi konfirmantene rom til å utforske, fundere og finne ut mer om seg selv og Gud.
  • Skape et godt fellesskap der den enkelte kan utvikle liv og identitet i samspill med gode og trygge ledere
  • Gi konfirmantene verktøy som gjør at de står bedre rustet til å ta riktige valg i livet.
  • Ha det gøy og spennende samtidig som vi erfarer alt dette!

Undervisningen: 

Frist for påmelding til konfirmasjon

Undervisningen er annenhver onsdag med oppstart i september

På våre samlinger går vi gjennom de sentrale temaene i den kristne tro. Det er for eksempel Bibelen, Hvem er Gud, Jesus og den hellige Ånd, tro og tvil, dåp, menighetdøden og det evige liv og flere mellommenneskelige tema som vennskap, valg, identitet og hva er de gode rammene for livet. Det vil bli delt ut semesterplaner for høst og vår med oversikt over hva som er tema for de enkelte samlingene. Bibelen er hovedboka, og vi kommer til å bruke den på hver samling. På samlingene vil vi legge vekt på at konfirmantene får delta og bli involvert mest mulig gjennom aktiviteter, samtaler, bibeltekstarbeid og ulike trospraksiser. 

 

 

 

 

 Skjema for påmelding til konfirmasjon 


Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone