Personvern

Personvernerklæring for Oslo misjonskirke Betlehem 

Sist oppdatert 19.09.2019 

General Data Protection Regulation (GDPR) 

GDPR er EUs forordning for personvern, som ble vedtatt som norsk lov og trådte i kraft i juli 2018. Det nye regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter. 

De som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige opplysninger, ufullstendige opplysninger, eller opplysninger Oslo Misjonskirke Betlehem ikke har adgang til å behandle blir rettet, supplert eller slettet så snart bokføringsloven tillater det (5 år). Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. 

Menigheten, Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG 

Oslo Misjonskirke Betlehem er en menighet tilknyttet Misjonskirken Norge (MKN) og Misjonskirken UNG (UNG). MKN og UNG registrerer opplysninger på vegne av, og i samarbeid med Oslo Misjonskirke Betlehem om medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge og medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG. Personvernerklæringen til MKN og UNG finner du på http://mknu.no/personvern

Oslo Misjonskirke Betlehem benytter, i samarbeid med MKN, programmet Cornerstone for å registrere og oppbevare opplysninger om personer. 

Oslo Misjonskirke Betlehem benytter nettstedet Checkin.no for påmeldinger til noen av våre arrangementer. 

Oslo Misjonskirke Betlehem benytter Planning Center til forberedelser før gudstjenestene. 

Hvem registreres? 

Det er forskjellige grupper som vi registrerer opplysninger om: 

 1. Medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge. 
 2. Medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG. 
 3. Medlemmer i Oslo Misjonskirke Betlehem. 
 4. Personer med frivillig lederansvar, frivillige medarbeidere og personer med en eller annen frivillig tjeneste i menigheten. 
 5. Personer som har registrert seg som givere til spesifikke prosjekter eller generelle gaver til Oslo Misjonskirke Betlehem. 
 6. Personer som er deltagere på arrangementer, leirer, undervisningsopplegg og lignende når disse arrangement er i regi av Oslo Misjonskirke Betlehem og det er påmeldingen. 
 7. Personer som selv har meldt seg på til å motta nyhetsbrev og lignende som menigheten sender ut. 

Hva registreres? 

For gruppene 1-6 lagres følgende personopplysninger: Navn, adresse, kjønn, fødselsdato, telefonnummer (dersom oppgitt) og e-postadresse (dersom oppgitt). 

For gruppe 7 lagres følgende personopplysninger: Navn og e-post. 

I tillegg gjelder for de ulike gruppene: 

 • Gruppe 1 og 2: Se Misjonskirken Norge sin personvernerklæring for mer informasjon om medlemskap i trossamfunnet og hvilke personopplysninger som lagres. MKN sin personvernerklæring finner du her: http://mknu.no/personvern
 • Gruppe 3: Informasjon om eventuelt medlemskap i en eller flere av menighetens undergrupper og avdelinger lagres også. 
 • Gruppe 4: I tillegg til personopplysningene registreres det hvilken tjeneste eller oppgave personen har. 
 • Gruppe 5: Personopplysninger i forbindelse med gaver som gis til menigheten registreres i programmet Cornerstone. 
 • Gruppe 6: Oslo Misjonskirke Betlehem bruker Checkin.no og google.dox for påmelding og registrering av personopplysninger for deltagere på ulike arrangement. Personene har selv registrert de aktuelle opplysningene, enten ved å lage seg en profil eller ved å oppgi personopplysninger ved påmelding til et enkelt arrangement. Det lagres ikke sensitive opplysninger, og det spørres ikke om opplysninger som ikke er relevant for det aktuelle arrangementet. 
 • Gruppe 7: Personopplysninger i forbindelse av informasjonsprodukter (nyhetsmail og lignende), inneholder kun basisopplysninger som personen selv har oppgitt til oss. Det samles ikke inn ytterligere informasjon fra vår side, men vi retter feil i adresser når slike feil avdekkes. 

Behandlingsansvarlig og databehandler 

Oslo Misjonskirke Betlehem er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.  

Cornerstone og Checkin.no er databehandlere for menigheten. Misjonskirken Norge har inngått felles databehandleravtale med disse på vegne av menigheten. 

Grunnlaget for behandlingen  

Oslo Misjonskirke Betlehem behandler personopplysninger basert på følgende hjemler i Personvernforordningens artikkel 6: 

 • Art. 6.1 b (oppfyllelse av en avtale med den registrerte) 
 • Art. 6.1 c (rettslige forpliktelser i henhold til andre lover) 

Innhenting av personopplysninger  

Vi lagrer de personopplysningene du selv har oppgitt i forbindelse med opptak som medlem i menigheten, påmelding til arrangement, registrering av gaver til menigheten, eller ved frivillig tjeneste i menigheten. 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter  

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til utenforstående, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Vi ønsker å dele navn, telefonnummer og mailadresse til personer som står i en frivillig tjeneste i Oslo Misjonskirke Betlehem, med de andre som er med i samme frivillige tjeneste. Ønsker du ikke dette, må du ta direkte kontakt med oss på epost: kontor@oslomisjonskirke.no eller telefon 23168060. 

Sletting av personopplysninger 

Opplysningene arkiveres så lenge du er medlem i menigheten og/eller har et frivillig lederansvar, er frivillig medarbeider, eller har en annen frivillig tjeneste i menigheten. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år etter at du eventuelt avslutter ditt medlemskap i menigheten. Dette i henhold til lovens krav. Informasjon om medlemskap i trossamfunnet blir ikke slettet dersom medlemskapet opphører. Dette fordi trossamfunnet er pålagt å lagre informasjon også om tidligere medlemskap. 

Fast givertjeneste

En fast giver til Oslo misjonskirke Betlehem er en person som har en avtale om å gi et fast beløp i faste intervaller. Det kan være månedlig, kvartalsvis, årlig eller annet avtalt intervall.  

Du kan når som helst si opp eller endre avtalen din ved å ringe 23 16 80 60 eller sende e-post til kontor@oslomisjonskirke.no

Rettigheter for den registrerte  

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.  

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 

Personvernombud 

Misjonskirken Norge har personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Personvernombudet kan kontaktes på personvernombud@mknu.no

Informasjonssikkerhet 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk adgangskontroll, passord beskyttet tilgang til data, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. 

Kontaktinformasjon 

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting av feil og krav om sletting kan sendes skriftlig til en av følgende adresser: 

kontor@oslomisjonskirke.no eller pr brev til: Oslo Misjonskirke Betlehem, Langerudhaugen 1, 1187 Oslo. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling som man mener er i strid med reglene. 

Nettsider med lenker: 

Datatilsynet om hva som er personopplysninger og sensitive opplysninger: 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/ 

 

Om medlemskap i trossamfunnet: http://mknu.no/trossamfunnet

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone