Dåp og velsignelse

Dåpen er en hellig handling innstiftet av Kristus, og den er et synlig tegn på nytt liv i Jesus Kristus og fellesskap med ham. Dåpen skjer med vann og kan i Oslo misjonskirke Betlehem skje på ulike tidspunkter i livet. Vi er en kirke der man kan ha ulike syn på dåpen (barnedåp eller troendes dåp), men fortsatt delta i samme fellesskap. Selv om vi gir frihet i spørsmål om tid og form for dåpen, hevder vi at enhver kristen bør være en døpt kristen. 

Barnevelsignelsen ses i sammenheng med et baptistisk dåpssyn, troende dåp, hvor dåpen foretas på grunnlag av Jesu Kristi befaling og dåpskandidatens egen tro og bekjennelse. Barnevelsignelsen er da et uttrykk for foreldrenes ønske om at Guds velsignelse skal være over barnets liv og fremtid på en særskilt måte. Dåpen finner da sted senere og blir således et uttrykk for tro og bekjennelse til Kristus. I Oslo misjonskirke Betlehem blir dette undervist om i forbindelse med konfirmasjonstiden eller i samtale med pastor.

Barnedåpen foretas på grunnlag av det metodistiske dåpssynet hvor barnets tilhørighet til Kristus er i sentrum. Dåpen er et uttrykk for at barnet tilhører Kristus og en forpliktelse fra foreldrenes og menighetens side på å gi barnet en oppdragelse som peker på, og inkluderer, Jesus i hverdagen.

Praktisk

I våre lokaler har vi både døpefont og dåpsbasseng tilgjengelig. Dåp skjer normalt i forbindelse med en gudstjenesten av en av menighetens pastorer, men kan også skje utenom. Ta kontakt på mail til kontor@oslomisjonskirke.no dersom du ønsker dåp eller velsignelse i OmB.

Ønsker du å leie lokaler i forbindelse med dåpsselskap ta kontakt med fellesskapshuset@oslomisjonskirke.no

Dåp og velsignelse Dåp og velsignelse

Dåp og barnevelsignelse 

PersonopplysningerKirketilhørighet

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone