Vielse

Pastorene i Oslo misjonskirke Betlehem har vigselsrett og kan vie i henhold til norsk lovgivning og vårt kirkesamfunns retningslinjer. Vielse kan foretas i vår kirke på Abildsø, en annen kirke, eller på et hvilket som helst annet, egnet sted.

Man trenger ikke være medlem i menigheten for å kunne vies av en av menighetens pastorer.

All godkjenning og prøving av ekteskap etc., skjer direkte mellom dem som skal vies og ligningsmyndighetene.

For medlemmer i menigheten er lån av våre lokaler til vielse gratis.

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone