Trosopplæring

Vi ønsker å være en kirke for alle livets faser der voksne ser, modellerer tro og står i tjeneste med barn og unge. Et stort antall av barn og unge som vokser opp i menighet og i kristne hjem velger å forlate troen innen de er 20 år. Flere undersøkelser viser at det som skjer på hjemmebane er avgjørende for om barna velger troen på Jesus videre i livet eller ikke. Vår oppgave som menighet er blant annet å inspirere og utruste foreldre til å formidle tro hjemme. Dette gjør vi blant annet gjennom aldersbestemte samlinger for barn og foreldre. Samlingene har som må å hjelpe den enkelte til å leve ut sin kristne tro i sine hverdager og hjem sammen med barna sine. Barne - og familiearbeidet i Oslo misjonskirke Betlehem er forankret i Misjonskirken Ungs Levende tro-arbeid. 

 

 

Trosopplæring

Kontakt oss

Adresse:
Oslo misjonskirke Betlehem
Langerudhaugen 1
1187 Oslo 
23 16 80 60
kontor@oslomisjonskirke.no

Org.nr: 971435453

Konto: 3000.16.19000
VIPPS: #10486

Finn frem

123 movies
embedgooglemap.net
Powered by Cornerstone